Liste over godkjente plantevernmiddel

30.04.2013 (Oppdatert: 29.10.2015) ,  Marianne Strøm


 

Her finner du en fullstendig oversikt over godkjente plantevernmidler, samt off-labler og dispensasjoner, og hva de brukes mot!

Åpne PDF: godkjente plantevernmidler 2015