Effekten av plantevernmidler på nyttedyr

23.03.2015 (Oppdatert: 19.03.2018) ,  Marianne Strøm

 

 

Flere av plantevernmidlene er skadelig for nyttedyr og kan ha lang ettervirkning. Det er derfor viktig å vite hvordan plantevernmidlene påvirker nyttedyrene. Her er en oversikt over plantevernmidlene som er godkjent i Norge (pr. 6/2, 2015) og hvordan de påvirker de ulike nyttedyrene. Tabellene er laget ut i fra data fra hjemmesidene til Koppert Biological System og Biobest Biological System.