Entyloma dahliae – georgineflekksot

29.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Magne Berland

”Nye” skadegjørere er stadig på farten, og våren 2012 dukket det opp en lite kjent sopp i Dahlia i veksthus. Dette er ikke en ny skadegjører, men vi i NLR Veksthus har ikke sett angrep av denne soppen i veksthus tidligere. Soppen heter Dahlia smut på engelsk, og den angriper kun Dahlia. Det dannes sotsporer inne i bladene, og disse viser seg først som lysegrønne flekker, seinere som svarte flekker på bladene, gjerne omgitt av en nekrotisk rand. Hele bladet kan etter hvert bli ødelagt. Soppen er allerede blitt observert denne sesongen, så det er viktig å være på vakt og sette inn tiltak i tide.

Entyloma dahliae i Dalina maxi, lite angrep til venstre og seinere stadium til høgre

Spredning

Soppen overvintrer på bakken som sporer i gamle blad. Den kan også overvintre i blad som er igjen på knollene når disse tas opp om høsten, det er derfor viktig at alle blad fjernes om det er konstatert angrep. Om våren dannes det basidiesporer, disse spres med vinden i fuktig vær. I veksthus er trolig smitta småplanter den viktigste årsaken til angrep.

Flere arter innen slekten gjør stor skade på korn og ris (sotsopper).

 

Bekjempelse

Det er svært lite kjent om bekjempelse av denne soppen, på friland er det anbefalt å fjerne angrepne blad og destruere disse. Vekstskifte er viktig, og vokseplassen bør være luftig slik at bladene tørker lett opp.

 

Ved angrep i veksthus gis følgende råd:

Fjern angrepne blader

Sørg for en rask opptørking av bladene etter vanning

Mottakeligheten for denne soppen varierer mye mellom sortene, men det er ingen oversikt over hvilke sorter som er mest mottakelige, bortsett fra at kaktusblomstrende sorter er nevnt som mottakelige.

 

Kjemisk bekjempelse

Kjemisk bekjempelse er vanskelig, og skal en få effekt må plantene sprøytes helt i starten av et angrep, seinere sprøytinger har ingen effekt. Sprøyting med Rovral kan forsøkes (generelt anbefalt mot Entyloma), men effekten på E. dahliae er ikke kjent. Fra Tyskland blir det anbefalt å sprøyte med Amistar og Acrobat, vi har disse stoffene på dispensasjon i veksthus mot rust i Pelargonium ut dette året, stoffene er ellers godkjent i korn. Det må søkes dispensasjon for bruk av Amistar og Acrobat i Dahlia.

Sprøyting med Topas har muligens også effekt.

Entyloma dahliae, bladoverside, foto Magne Berland

 

Entyloma dahliae, bladunderside, foto Magne Berland

 

Kilder:

Plantevernleksikonet

Walter Wohanka, personlig informasjon


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.