Hvor går øko veien?

13.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Silje Stenstad Nilsen

Markedet vil ha mer økologiske grønnsaker og Statens Landbruksforvaltning skriver i sin rapport at det er potensiale for å øke produksjonen av økologiske agurker og tomater. Hvorfor kan vi ikke da bare øke produksjonen?

Den økologisk veksthusproduksjonen i Norge er i dag liten og sårbar.

-Men desto mer bærekraftig og framtidsrettet sammenliknet med andre land! I følge SLF sin halvt årsrapport så har det økologiske salget økt med 15%.

Grønnsaker har hatt stor fremgang og grønnsaker i veksthus er nevnt da spesielt. I rapporten skriver de:

"Veksthusgrønnsaker"

Det er potensial for å øke produksjonen av økologisk dyrkede tomater og agurker. Gjennom store deler av vårsesongen var det større etterspørsel etter norske agurker enn hva man klarte å produsere.

Økologiske cherrytomater er populære og utgjorde ved årsskiftet over 4 prosent av den totale

omsetningen av norske cherrytomater fra store grossister. Ny norsk sesong for økologiske

cherrytomater startet i april 2013. Helårsproduksjonen av rapidsalat var i overveiende grad økologisk og forsynte både det økologiske og det konvensjonelle markedet.»

Forbrukerne blir mer og mer bevisste på hva de putter i munnen og flere og flere har blitt mer opptatt av økologisk mat.

Enda går markedet for tregt til at produsentene tjener penger og kan utvide produksjonen.

Hvorfor kan ikke bare produsentene utvide produksjonen?

Her står det svart på hvitt. Forbrukerne vil ha mer øko! Hva er det da som stopper utviklingen?

At produsentene ikke vil utvide er ikke vanskelig å skjønne. Prisene er for lave til å dekke produksjonskostnadene og markedsaktørene spiller ikke alltid på lag. I tillegg er markedet så uforutsigbart og komplisert bygd opp. Som produsent er man bundet på hender og føtter. Har man for mye varer en dag kan man ikke levere til en annen grossist enn det man har avtale med, som da har kanskje for lite. Resultatet er at grossistene heller importerer øko varer enn å ta fra en annen produsent. Det er jo merkelig praksis siden Staten vil ha større verdiskapning på matproduksjon i Norge!

Ekspertkomite i EU

En gjennomgang av reglene på økologisk veksthus har lenge vært på agendaen uten at det har kommet noe nytt regelverk. En ekspertgruppe satt sammen av Eu har nå lagt frem en rapport om økologisk veksthusproduksjon som skal brukes som et grunnlag for videre diskusjoner. Denne rapporten mener dyrking skal foregå i bakken og ikke i avgrenset bed (sekker), som de fleste produsentene i Skandinavia gjør.

I fire år har vi ventet, men enda vet vi ikke når dette regelverket kommer.

Uansett- Det kommer et nytt regelverk, og da må vi være føre var og forberedt på endringene som det fører med seg.

På den enes siden ønsker forbrukerne mer økologisk. Staten har satt et mål om at innen 2020 skal 15% av produksjonen være økologisk.

Produsentene vil gjerne utvide, men tjener ikke penger. Markedsaktørene tjener gode penger på mat, og har høye påslag fra grossist til forbruker. Kanskje enda høyere på økologisk..?

Kanskje et nytt regelverk setter stopper for fremtidig utvikling av øko i veksthus? Ingen vil vel bygge for å dyrke i bakken??!

Her er det mange spørsmål som jeg gjerne skulle hatt svar på!

Vil du lese mer i rapporten fra SLF og rapporten fra Eu sin ekspertkomite? 

Sjekk ut: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/frukt-og-gront/marked-og-pris/14-5-prosent-%C3%B8kologisk-salgsvekst-i-dagligvarehandelen

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/egtop_report_on_greenhouse_production_final.pdf

 

Er det noe du lurer på om øko i veksthus?

Ta gjerne kontakt med meg!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.