Riktig pH og ledetall til ulike utplantingsplanter

10.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019)

Optimal pH kan være ganske forskjellig for ulike planter. Feil pH kan føre til mangel eller forgiftning av ulike mikronæringsstoffer. Men, hvordan kan vi styre pH tilstrekkelig og unngå mangelsymptomer og skade på plantene? I artikkelen ser vi på sammenhenger mellom pH, gjødselkonsentrasjon og gjødselsammensetning i forhold til næringsopptak, mangler og overskudd. I tillegg deles ulike utplantingsplanter inn i ulike kategorier etter krav til pH og næring.

Jernmangel. Foto Eli Ronglan
 I tabellen under er en del utplantingsplanter gruppert og plassert i båser i forhold til krav til pH og ledetall (Bracycome kan diskuteres om den heller skal stå under lav pH)

 

Jern- og manganforgiftning
Planteslag som liker høy pH er mest utsatt for jern (Fe)- og manganforgiftning(Mn). Fe- og Mn-forgiftning er ofte utslag av flere ulike faktorer. 
 • Ved lav pH er Fe- og Mn lett løselig i jordvæsken og lett tilgjengelig for plantene (se figur 1 under). 
 • Noen planteslag er veldig effektive i opptak av jern og mangan. Dette gjelder f.eks. pelargonium og tagetes. Ved lav pH og når det er rikelig tilgjengelig Fe og Mn vil derfor disse plantene ta opp mer enn de har godt av. På pelargonium gir det nekrotiske små flekker på bladene og etter hvert sviing av bladkantene på gamle blad. På Tagetes syns det som små, bronsefargede flekker på de gamle bladene.  For disse planteslagene kan forgiftningssymptomer komme allerede når pH kommer litt under 6 dersom ledetallet er høyt. Impatiens Ny Guinea kan få vridde blad ved lav pH/mye Mn og Fe. 
 • Den tredje årsaken til forgiftning er når det tilføres for mye av jern eller mangan. I noen gjødseltyper følger mikronæringen med i en NPK-gjødsel, mens i andre produkter tilsetter man mikronæringen separat. Følger man en tilpasset resept skaper dette sjelden problemer, men man kan selvfølgelig blande feil. 

 

Figur 1: Relativ løselighet av næringsstoffer (og tilgjengelighet for plantene) ved ulik pH-nivå i et torvbasert vekstmedie. Figuren er hentet fra «Understanding pH management for Container-Grown crops» av W.R.Argo og P.R.Fisher.
 

 

Jernmangel
Symptomer på jernmangel sees ofte som kloroser mellom grønne bladnerver på unge blad. Når mangelen utvikler seg kan hele planten bli klorotisk og etter hvert hvit. Calibrachoa, petuniatyper, Scaevola og løvemunn er planter som er veldig utsatt for jernmangel.  
 • For å unngå jernmangel på utsatte planteslag er det viktig å ha god kontroll på pH og sørge for at den ikke blir for høy. Det vil si mellom 5,0 og 5,8
 • Dyrking ved lave temperaturer kan gjøre at opptaket av jern blir for dårlig. Da kan det være nødvendig å øke konsentrasjonen av jern i næringsløsningen. Vi anbefaler opptil 3ppm til utsatte kulturer.
 • Begynnende jernmangel kan raskt kureres med å tilsette ekstra jern forutsatt at røttene fungerer og pH er innenfor normalområdet. Har jernmangelen kommet langt, kan det ta lang tid å rette det opp. 
 • Dersom røttene er skadet pga. ugunstige forhold i jorda eller rotsopp kan det være vanskelig å rette opp jernmangel. Opptaket av jern fra potta er avhengig av at røtter og rothår fungerer. 
 • Jern kan også tilføres ved bladgjødsling, men det tar ofte lang tid å få synlig effekt. I tillegg missfarger en del jernprodukter bladene.
 • Noen ganger kan generell næringsmangel gi samme symptomer som Fe-mangel. Sjekk derfor alltid ledetallet før ekstra Fe tilsettes.
 • Den verste kombinasjonen for planter som lett får Fe-mangel er høy pH, lavt ledetall og vannmettet jord.   
 
Jernchelat
Det finnes ulike jernchelat tilgjengelig. Noen er chelatert slik at jernet også er tilgjengelig ved unormalt høy pH (>7). Dette er f.eks. Pioner 6% (EDDHA) og Rexolin X60 (HBED). DTPA-celatert jern som finnes i de fleste NPK-gjødselslagene og standard mikroblandinger er også bra tilgjengelig ved normal pH mellom 5 og 6,5.  
 
pH-styring
 • pH styres ved mengden ammonium i gjødsla og/eller tilsetting av syre i gjødselvannet. Det er viktig å måle pH i pottene ukentlig for å vite at pH er innenfor riktig område. Velg ut noen potter av ulike planteslag som merkes og måles fra uke til uke slik at utviklingen registreres. 
 • Ammoniumsulfat kan tilsettes i stamløsningen eller vannes ut separat for å senke pH. 
 • Pottaske kan brukes for å heve pH. Pottaske er tungt løselig og må løses opp i vann før den eventuelt blandes i en stamløsning. Dette for å unngå bunnfall og tetting av filter.
 • Lite kalka torv til noen planter og vanlig kalka til andre kan hjelpe til å holde forskjellig pH, med samme gjødselvann.  
 

Håndtering av pH er selvfølgelig vanskeligst når man har ulike kulturer som tilhører ulike grupper når det gjelder pH-krav. De fleste problemene oppstår gjerne når det er mange ulike planteslag med ulike behov som skal gjødsles med samme næringsløsning. Det beste er å sortere planteslag i ulike avdelinger etter pH-krav. I tillegg til de to standard stamløsningstankene kan man da ha en egen tank med pH-hevende  eller pH-senkende gjødsel som kan brukes til den avdelingen som avviker mest fra standarden. Har man et mindre gartneri med «apotek-produksjon» må man finne en gylden middelvei og gjøre nødvendige justeringer med en sprøytevanning pottaske eller en blanding ammoniumsulfat og jernchelat i en ryggsprøyte. 

Om du har behov for hjelp til å beregne gjødsling, kan du gjerne ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken.

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet av Eli Ronglan i 2012 og er oppdatert av Gunnar Larsen i 2019.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.