Plantevern i cyclamen

16.05.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Cyclamen er utsatt for mange ulike sykdommer og skadedyr. Noen angriper røtter og rothals, mens andre angriper overjordiske plantedeler. Det er viktig å stoppe et angrep så tidlig som mulig uansett hva plantene angripes av. Dette fordi cyclamen er veldig tett og blad og stengler er stive slik at det er vanskelig å komme til under og inn i basis av planten med plantevernmidler. I tillegg er cellene i knopp og blomst sarte og skade etter både sug og sprøyting syns lett.

 
Visnesyke

”Visnesyke” er en fellesbetegnelse for symptomer som kan skyldes både Fusarium, Phytophtora, Pythium og Erwinia (bakteriebløtråte). Symptomene er ofte vanskelig å skille og for å være sikker må det sendes inn prøver til analyse. Under er det likevel prøvd å beskrive noen generelle symptomer.

  • Fusarium: Plantene visner gjerne på den ene siden. Inni knollen kan man se brunt ledningsvev.
  • Phytophthora: Planten visner helt. Knollen blir brun og råtner fra bunnen.
  • Pythium: Ofte mindre akutt visning og utfall enn Phytophthora. Brune røtter og visning som utvikler seg over tid.
  • Erwinia: Plantene visner fullstendig. Det blir en bløt, illeluktende råte inni knollen.

Mot visnesyke er god hygiene det viktigste tiltaket. Smitte kan komme inn med småplanter eller ligge i bordene fra tidligere hold. Vasking og desinfisering før nytt hold settes inn er derfor viktig. Dersom man ser at planter begynner å visne, fjern dem så fort som mulig for å hindre spredning.

Høyt tørrstoffinnhold gir sterkere planter. Kontroller at gjødselblanderen gir riktig blandingsforhold og sjekk lt og pH jevnlig. N:K-forholdet bør ligge på 1:1,5 (mer NPK-gjødsel enn Calcinit), pH bør ligge rundt 6 og lt på 1,5-2 i potta.

 

Stressede planter

Stress øker faren for visnesyke og akselererer et angrep. Høyt vanninnhold i pottene, lav pH, kraftig uttørring og høy lufttemperatur er faktorer som skaper stress i plantene. Prøv derfor å holde disse faktorene så jevne som mulig og pass på vanningen! Ved innpottingbør det vurderes en forebyggende kjemisk behandling mot sopp. Apron virker mot Pythium og Phytophthora mens Topsin har effekt mot bl.a.Fusarium, Rhizoctonia og gråskimmel. Vi har ingen kjemiske midler mot Erwinia.

 

Gråskimmel

Mot gråskimmel er det viktig å forebygge klimatisk i tillegg til kjemisk. Stort smittepress av gråskimmel i forrige hold eller kultur øker risikoen for smitte. Perioder med fuktig vær vil øke risikoen ytterligere. Merk at kjemiske midler mot gråskimmel har mye bedre effekt forebyggende enn kurativt. Vær derfor ute i god tid! Cyclamen er en plante som blir veldig tett og har stive blader slik at det er vanskelig å komme til med sprøyting inni planten etter hvert som de blir større. Bilde under til venstre viser plante med gråskimmelangrep.

 

Skadedyr og nyttedyr

Cyclamen pottes inn på en tid da det er stort smittepress av insekter. Integrert bekjempelse kan fungere veldig bra om man kommer inn helt fra start og har rene småplanter. Limfeller er et nyttig verktøy sammen med nyttedyr helt fra innpotting. Mot trips kan det brukes tripsrovmidd (A.cucumeris) og Hypoaspis miles. Tripsrovmidd har også effekt mot skuddtoppmidd og Hypoaspis miles har effekt mot hærmygg. Mot lus må det settes ut snylteveps forebyggende eller sprøytes ved angrep. Ved angrep av lus langt ut i kulturen eller angrep av agurkbladlus vil et systemisk middel som f.eks. Confidor være mest effektivt. Confidor er ikke forenelig med nyttedyr. Også ved kjemisk plantevern i Cyclamen er det en fordel å kunne ta et angrep så tidlig som mulig ettersom det er vanskelig å komme til i store planter og lett å få skade i knopper og blomster. Bilde i midten under viser skade etter sprøyting (skjolder og flekker i kronbladene). Bilde til høyre viser sug etter trips på kronbladene (hvite spetter).

 Bilder: Til venstre, plante med gråskimmelangrep, i midten skade etter sprøyting og til høyre tripsskade. Alle bilder: Eli RonglanFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.