Gjødsling til julestjerne

07.07.2020 (Oppdatert: 21.07.2020) Magne Berland

Julestjerne er en svært næringskrevendeplante, og særlig i første del av kulturtida mens plantene bygges opp. I august og september trenger plantene mye næring for å få utviklet greinene tilstrekkelig før blomsterinduksjon.

(Last ned artikkelen som PDF her)

For julestjerne er det særlig viktig med nok nitrogen. Ved potting er det derfor aktuelt å bruse over plantene med Calcinit ledetall 1,0 – 1,5. Ikke bruk vanlig næringsløsning til overvanning, det gir lett sviskade. Alternativt kan en vanne opp pottejorda før potting med Calcinit, ledetall 1,5 – 1,8. Dette sikrer at plantene kommer raskt i gang med veksten. La gjerne ledetallet ligge på 2-3 i pottene i september, og kontroller ledetallet en gang per uke. En stans i veksten i september vil de aldri kunne ta igjen seinere. La aldri jorda tørke ut, men hold plantene jamt fuktige.

Det er viktig å se ledetallet i forhold til værforholdene og dermed van­ningsbehovet. Gråvær og regn fører til få vanninger, og da må det vannes med høgt ledetall. I fint vær kan en redusere ledetallet, da vannforbruket er vesentlig større. Vær oppmerksom på at vannbehovet minker under kort dag, særlig dersom en bruker svart plast til KD - behandling.

Julestjerne med næringsmangel fordi det har dryppet vann fra takrenna ned på bordet. Foto Magne Berland

 

Sterk gjødsling på planter som er pottet inn tidlig, kan lett føre til forsinket blomsterinduksjon fordi de er i sterk vekst ved start av KD. Ved tidlig potting bør en derfor ikke gi ledetall over 2,0, innholdet av nitrogen bør også være lavere. Ledetallet må senkes gradvis utover i sesongen. Fra midten av oktober bør det være i underkant av 2,0 ut fra gjødselblanderen, og ca. 2,0 – 2,5 i pottene. Fra midten av november bør ledetallet være nede i 1,5 – 1,8 i pottene. Fram mot salg i desember bør ledetallet senkes til ca. 1,2 i pottene. Lysblada sorter bør ha litt høyere ledetall på slutten, særlig dersom det er installert mye vekstlys.

Dersom ledetal­let er høgt i pottene i oktober, er det viktig å starte i tide med å redusere det. Denne proses­sen kan gå svært langsomt om det er gråvær.   

Fra braktèene begynner å utvikle seg, bør en også redusere kaliumtilførselen. For høgt kaliumnivå i denne perioden vil hindre opptak av kalsium, og resultatet kan bli braktèska­der i følsomme sorter. Dette viser seg ofte ikke før i omsetningen. Vær derfor forsiktig med å gi for mye kalium til julestjerne fra midten av oktober og utover.

 

pH bør være mellom 5.8 og 6.5 i hele kulturtida.

 

Molybdenmangel kan forebygges ved å sprøyte plantene en til to ganger med 20 gram natriummolybdat per 100 liter vann (bland gjerne med 100-150 gram magnesiumsulfat som spredemiddel).

 

Nedenfor er det satt opp forslag til gjødselblandinger. Disse er ment for produsenter som kun har denne kulturen i veksthusa på høsten, eller som enkelt kan lage egen gjødselblanding til julestjerne. En enklere måte å gjøre det på, er å bruke den første blandingen fram til midten av oktober, og siden kutte ut tilsetning av ammoniumsulfat

Seinere i kulturen senkes så ledetallet samtidig som en gir litt mer Calcinit enn fullgjødsel. Siden det tilføres relativt mye Calcinit i forhold til Superex Blomst, vil det bli lite mikronæring i gjødselblandingen utover i kulturen. Det er derfor foreslått å tilføre litt ekstra mikronæring, ikke bare ekstra jerntilskudd.

Enkelte sorter som Holy Day vil lett få for store blad dersom en gir mye nitrogen, og særlig ved tilførsel av ammonium. Til disse sortene og ved tidlig potting droppes tilsetning av ammoniumsulfat.

 

Gjødselblandinger for julestjerne

Det tas utgangspunkt i 2 x 100 liter stamløsning, som ved fortynning 1:100 gir ca 10.000 liter næringsløsning. Det gis like mye fra hver av stamløsningene. I blandingene er det tatt utgangspunkt i Superex Blomst, men en kan i stedet bruke Gul Pioner eller Kristalon Flower sammen med Calcinit.

 

Fra innpotting til 15. oktober

 

Stamløsning I

Stamløsning II:

10 kg Superex Blomst

1 kg Ammoniumsulfat

10 kg Calcinit

0,1 kg Rexolin X60

                                                               

Dette gir følgende sammensetning av næringsløsningen i mg/liter (ppm),

ledetall 2,2:

 

NO3 - N

218

 

Ca

173

 

Cu

0.18

NH4 - N

41

 

S

53

 

Zn

0.27

P

30

 

Fe

3.0

 

Mo

0.046

K

239

 

Mn

0.91

 

 

 

Mg

22

 

B

0.27

 

 

 

  

 

  1. oktober til 15. november

 

Stamløsning I

Stamløsning II:

5 kg Superex Blomst

0,2 liter Pioner Mikro Plus med jern

7 kg Calcinit

0,15 kg Rexolin X60

                      

Dette gir følgende sammensetning av næringsløsningen i mg/liter (ppm),

ledetall 1,5:

 

NO3 - N

161

 

Ca

144

 

Cu

0.14

NH4 - N

15

 

S

17

 

Zn

0.23

P

18

 

Fe

2.8

 

Mo

0.40

K

143

 

Mn

0.68

 

 

 

Mg

13

 

B

0.22

 

 

 

 

 

 

  1. november og fram til salg

 

Stamløsning I

Stamløsning II:

2,5 kg Superex Blomst

0,3 liter Pioner Mikro Plus med jern

5 kg CalciNit

0,15 kg Rexolin X60

 

Dette gir følgende sammensetning av næringsløsningen i mg/liter (ppm),

ledetall 1,0:

 

NO3 - N

108

 

Ca

107

 

Cu

0.10

NH4 - N

10

 

S

9

 

Zn

0.19

P

9

 

Fe

2.3

 

Mo

0.03

K

74

 

Mn

0.49

 

 

 

Mg

7

 

B

0.17

 

 

 

 

Dersom råvannet inneholder en del næring, må det utarbeides anbefaling som er tilpasset ditt råvann. Ta kontakt med NLR Viken dersom du behøver hjelp til dette. De fleste gartnerier i Norge har svært bra råvann, så denne tilrådingen kan normalt benyttes.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.