Roting av stiklinger og etablering av småplanter

11.09.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rask produksjonstid, god bryting og god kvalitet på plantene avhenger av effektiv og god roting. Forholdet mellom luft og vann i potta er en av de viktigste faktorene som påvirker roting.

Godt etablert plante
 
Gasstransport

Rotdanning og rotvekst er avhengig av god gassveksling og nok tilgjengelig oksygeni potta. Er substratet for tett eller vått hemmes gasstransporten. Da vil rotdanning forsinkes på grunn avmangel på oksygen og opphopning av avfallsgasser som f.eks. CO2 og etylen.

 

Røtter og rothår

Både mengde røtter og tykkelsen på røttene påvirker vann- og næringsopptaket. Tynne røtter er mer effektive enn tykke røtter fordi de har større rotoverflate i forhold til volumet. Mengde røtter varierer enormt fra planteslag til planteslag. En salat på friland kan ha opp mot 1 km røtter, mens en tomatplante i vannkultur kan ha fra 1-15 km røtter.

Rothår er veldig tynne utposninger på røttene og de består av bare en celle. Rothår har derfor en veldig stor overflate i forhold til volumet og har en enormt viktig funksjon for vann- og næringsopptak i plantene. Noen næringsstoffer tas bare opp i rothårene. Rothår lever bare 1-4 dager før de dør og det dannes nye rothår.

Det er forskjell mellom planteslagene hvor mange rothår de danner og hvor raskt de danner dem. Både kjemiske og fysiske forhold i jorda påvirker dannelsen av rothår.


Porevolum

Både når vi starter med urotede stiklinger og rotede stiklinger er etablering og videre utvikling hos disse avhengig av godt porevolumet i torva eller jorda de blir satt i.

Sørg for å bruke et porøst substrat med god struktur enten det stikkes i en formeringsplugg, direkte i salgspotta eller en rotet stikling skal pottes. Ikke pakk substratet unødvendig og ikke vann for mye før eller rett etter stikking/potting.

I et porøst substrat med godt forhold mellom fuktighet og oksygen danner en plante raskt røtter og rothår. Vannmettet jord fører til økt dannelse av kallus, grove røtter og få rothår. 

 
Plugg med porøst substrat
Fint utviklede rothår
Formeringstelt med svært lav fordamping.

 
I stikkemediet er det ofte luft og ikke vann som er minimumsfaktoren

For å holde stiklinger og småplanter saftspente til de har etablert seg er det viktig med høyt vanninnhold i lufta, over plantene. Dette styres ved å dekke stiklingene, bruke telt eller ved brusing/ tåke.

Rotede stiklinger trenger kortere tid for etablering i salgspotten enn urotede stiklinger, men her er det også nødvendig med skygging, brusing eller dekking for å hindre uttørking og unødig stress av småplanten.

Under forhold med høy luftfuktighet er det så godt som ingen fordamping eller forbruk av vann fra mediet, men kjemiske prosesser under rotdanningen forbruker oksygen. I stikkemediet er det derfor oftest luft og ikke vann som er minimumsfaktoren. Vær derfor forsiktig ved brusing så ikke mediet blir for fuktig. For lavt oksygeninnhold gir sen eller ingen rotutvikling.

 

Optimer rottemperaturen

Tilstreb optimal rotingstemperatur ved regulering av undervarmen. For høy eller for lav rottemperatur forsinker eller hindrer rotdanningen og gir ujevn vekst. Rotsonetemperaturen bør ofte ligge et par grader over optimal lufttemperatur. Sett gjerne et termometer ned i substratet for å kontrollere temperaturen.

 

Mottakskontroll kan spare deg for tid og penger

Sjekk både stiklinger/småplanter og substrat ved mottak. Er det noe som avviker fra normalen på planter eller jord, kontakt leverandør eller en rådgiver.

Sjekk at stiklingene/småplantene har god kvalitet fra leverandøren og at de har tålt transporten godt. Se også etter symptomer på eventuelle skadegjørere (sopp og insekter). Om mulig sett nylig ankomne planter i en egen avdeling og sett opp rikelig med limfeller tett over plantene. Sjekk limfellene hyppig og nøye, spesielt de første ukene.

Sjekk lt og pH før jorda/torva tas i bruk! Les om mottakskontroll av torv på: http://www.nlrviken.no/fagartikler/11348/. Er det store avvik fra optimal pH eller næringsinnhold vil rotdanning hemmes eller stoppe helt opp. Resultatet er forsinkelser, dårlig kvalitet og i det hele tatt tapt tid og penger.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.