UV og lysspektra påvirker plantene

29.10.2015 (Oppdatert: 29.10.2015) Christopher Rodriguez

Tilleggsbelysning med blått lys eller UV stråling kan forbedre kvaliteten på veksthusplanter dyrket midtvinters med lav naturlig innstråling

 

Lav naturlig innstråling om vinteren gjør det nødvendig å bruke tilleggslys i Norge store deler av året. Den vanligste formen for tilleggsbelysning er høytrykksnatriumlamper (HPS). Denne lyskilden inneholder lite blått lys, omtrent 5%. Til sammenligning inneholder vanlig dagslys ca. 16% blått lys.

Hvilken betydning har dette? Undersøkelser viser at blått lys påvirker ulike fotoreseptorer i planter. Reseptorene kryptokrom (CRY1 og CRY2) og fototropin (PHOT1 og PHOT2) styrer viktige funksjoner i planter. Noen av disse funksjonene er åpning av stomata, hemming av hypokotylstrekning, og økt produksjon av sekundære metabolitter. For de fleste arter hemmer det blå lyset strekningsvekst, så bevisst bruk av blått lys kan være interessant å prøve ut i stedet for retarderingsmidler, som brukes i dag i potteplanteproduksjon. I denne sammenhengen er det verdt å nevne at blått lys kan føre til noe mindre bladareal, altså mindre blader, og kortere internodieavstand.

Økt andel blått lys er også forbundet med økt produksjon av sekundære metabolitter. Dette er ulike stoffer med mange funksjoner i planter. Mange av disse stoffene, som for eksempel anthocyanin, har sterk antioksidant effekt og beskytter blant annet mot oksygen radikaler (frie radikaler). Anthocyanin har en blå-rød farge, for eksempel blåbær og rød salat har store mengder anthocyanin, og har derfor også en påstått helseeffekt for mennesker. Lav andel blått lys i veksthus vinterstid fører til lav syntese av disse stoffene, derfor er det vanskelig å produsere rødfarget salat om vinteren i Norge med høytrykksnatrium pærer. Med tilførsel av ekstra blått lys kan det være mulig å produsere et godt produkt om vinteren. Det finnes i dag forskjellige løsninger for å gjøre dette i praksis, den kanskje letteste måten er å innføre LED-lamper. Dette betyr ikke at man må bytte ut det eksisterende lyssystemet, man kan eventuelt erstatte noen lamper med LED-teknologi.

En annen mulighet er å introdusere UV-B tilleggsstråling (lysstoffrør vanligvis). UV-B stråling har stor effekt på planters morfologi (form); mindre strekningsvekst, mer sideskudd og stor produksjon av anthocyanin og fargeløse flavonoider. Denne tilnærmingen er interessant fordi den krever veldig små investeringer. Man bør immidlertid være forsiktig med UV-B stråling fordi den kan være skadelig for mennesker. Fordelen er at omtrent 5 minutter med UV-B behandling vil stort sett være nok for å få ønsket effekt. Denne behandlingen kan med fordel gis på ett tidspunkt av døgnet da ingen arbeidere er til stede.

Det er viktig å huske at disse rådene gjelder om vinteren når den naturlige lysinnstrålingen er lav. I de delene av året med naturlig mye sol vil man se lite forskjell under ulike lysbehandlinger. Nå er som kjent vinteren relativt lang i Norge og disse teknikkene kan gi muligheten til å produsere planter med høyere kvalitet om vinteren.

Mine egne forsøk fra masteroppgaven på ÅS i 2012 viste at ved å øke andel blått lys eller benytte UV-B tilleggsstråling var det mulig å produsere rød salat midt på vinteren i veksthus.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.