Top Crop

24.11.2015 (Oppdatert: 26.11.2015) Christopher Rodriguez

Top Crop - innsikt i transpirasjon kan være et verktøy for mer presis vanningsstrategi

Foto: Christopher Rodriguez

Vi vil fokusere på presisjonsvanning i en artikkelserie fremover. Den siste tiden har det vært en del forespørsler angående vanning. Hvordan, hvor mye og hvor ofte. Det er viktig å finne metoder som er mer eller mindre vitenskapelige og ikke bare satse på å stikke fingern i jorda. Denne måneden begynner vi med Top Crop. Dette er et verktøy som består av hardware og software for å hjelpe gartneren med vanningen.

Fokus på transpirasjon

Når en plante transpirerer bruker den vann. Derfor er det en tett sammenheng mellom transpirasjon og vannforbruk. Kunnskap om transpirasjon kan gi innsikt i vanningsbehov. 99% av vannforbruket i planten går til transpirasjon, omtrent 1% blir brukt i fotosyntese. Transpirasjon er viktig for transporten av næringsstoffer fra rot til andre steder i planten. I tillegg har transpirasjon en avkjølende funksjon. Transpirasjon foregår ved at bittesmå porer, spalteåpninger (stomata) i bladene åpnes opp, dette fører til at vanndamp og oksygen forsvinner ut og karbondioksid kan trekke inn i cellene . I det øyeblikket planten transpirerer kan vi si at planten er aktiv, en aktiv plante trenger vann og næring. Hvordan kan vi vite at en plante transpirerer uten kompliserte fotosyntesemålere? Fra kjemien vet vi at fordamping krever energi, det betyr at i det øyeblikket vann fordamper fra bladet, faller temperaturen på den overflaten vannet fordamper fra. Dette skjer også i bladet når det fordamper vann, derfor er bladtemperaturen lavere enn romtemperaturen når planten er aktiv og vannet fordamper. Det er normalt at bladtemperatur er opptil ett par grader kaldere enn romtemperatur ved høy fordamping.

Temperaturforskjeller

Top Crop systemet består av en en infrarød temperaturmåler rettet mot et blad (helst i mellomsjiktet i planten). En annen temperaturmåler måler romtemperatur. Alle målingene blir automatisk sendt over til en datamaskinen. PRIVA har software som tolker resultatene fra disse målingene. I den nyeste utgaven av software fra PRIVA, Connext 906, er dette en integrert del.

Analysene baserer seg på temperaturforskjellene mellom blad og rom. Lavere temperatur i blad betyr at planten transpirerer og motsatt betyr at den ikke transpirerer. Når planten transpirerer sies det at planten er aktiv, den bruker vann og næringsstoffer. PRIVA har definert en skala fra 0-100, hvor 100 er veldig aktiv og motsatt, 0, er ikke aktiv.

En forutsetning for å få utbytte av denne informasjonen er å overvåke kulturen over tid for å bli kjent med plantenes rytme. Dette fungerer ikke fra dag 1, men etter noen uker vil det være mulig å tilpasse vanningen etter dette systemet. PRIVA mener selv at ved hjelp av dette systemet skal man kunne vanne mer nøyaktig, men også styre andre parametere som lufting, karbondioksid og fuktighet.

Kunnskap om transpirasjon kan gi bedre innsikt i plantenes vanningsbehov. Poenget er å kunne vanne mer presist når plantene trenger det. Etter min mening er denne tilnærmingen interessant, men den krever at gartneren må bruke en del tid for å bli kjent med software-systemet og plantenes sykluser. Hvor nøyaktig måleutstyret er og plassering av følerne vil være veldig viktig for å få riktig data. Dette danner igjen grunnlaget for analysene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.