Lokale

Vekstregulering uten CCC

21.02.2017 (Oppdatert: 19.03.2017)

Noen viktige sommerblomstkulturer er tradisjonelt blitt veksthemmet med CCC. Når CCC nå blir borte, må andre løsninger tas i bruk.

Les mer ›

Dispensasjon på Acrobat WG og Amistar

25.01.2017 (Oppdatert: 26.01.2017)

Topas er det eneste godkjente preparatet i veksthuskulturer som har noe effekt mot rust. Det er nå innvilget dispensasjonen på bruk av Acrobat WG og Amsitar mot rustsopper i prydplanter i veksthus.

Les mer ›

Start det nye året best mulig

20.01.2017 (Oppdatert: 26.01.2017)

Nytt år med nye muligheter. De første sommerblomstene er stukket, og forventningene til våren øker med lengden på dagene.

Les mer ›

Rutiner for bruk av nyttedyr

05.01.2017 (Oppdatert: 28.11.2017)

Skal du lykkes med biologisk plantevern mot skadedyr, må du følge oppskriften. Her tips til hvordan du kan lykkes med nyttedyr mot skadedyr. Ikke regn med at du får alle rutinene på plass med en gang.

Les mer ›

Hvordan oppdage skadedyr i veksthuskulturer

07.12.2016 (Oppdatert: 15.09.2017)

Trips, bladlus, spinnmidd og mellus (kvitfly) er de vanligste skadedyrene i veksthuskulturer. Det er viktig å oppdage angrep tidlig og helst før du ser skade på plantene.

Les mer ›

Hvem gjør hva ved bruk av biologisk og integrert plantevern

07.12.2016 (Oppdatert: 15.09.2017)

Skal du lykkes med biologisk og integrert plantevern mot skadedyr i veksthuset, må de som skal gjøre jobben ha rett kunnskap.

Les mer ›

Hva er integrert plantevern?

07.12.2016 (Oppdatert: 15.09.2017)

Integrert plantevern (IPV) er en helhetlig strategi som tar i bruk alle aktuelle metoder for å holde angrepet av skadegjørere på et så lavt nivå at det ikke gir økonomisk skade på plantene.

Les mer ›

Sjekk av spredebildet ved sprøyting

07.11.2016

Mange av plantevernmidlene vi bruker i dag har kontaktvirkning. Det betyr at middelet må treffe soppen eller skadedyret direkte for å ha effekt.

Les mer ›

Se opp for Echinothrips americanus

28.10.2016

Echinothrips americanus angriper mange planteslag og kan komme med importerte planter. Den er vanskelig å bekjempe med biologisk plantevern og du må ha en annen strategi mot denne tripsarten.

Les mer ›

Nye muligheter med gallmygg mot spinnmidd

28.10.2016

Spinnmidd kan gjøre stor skade i agurk og det kan være vanskelig å få god nok effekt av rovmidd (Phytoseiulus persimilis).

Les mer ›

Flowertrials - nyheter innen sommerblomster

27.10.2016

På Flowertrilas i sommer bugnet det av fine sommerblomstnyheter. Calibrachoa og superpetunia er to planteslag der det satses mye på foredling av sterke og gode sorter.

Les mer ›

Håndtering av planteavfall behandlet med spesialmidler

27.10.2016 (Oppdatert: 07.11.2016)

Nye regler for håndtering av planteavfall fra veksthus, vil gi nye utfordringer for gartnerbransjen. Norsk Landbruksrådgiving Viken undersøker nå hva som vil kreves for sikker håndtering i framtiden.

Les mer ›

Flowertrials byr på spennende nyheter

08.08.2016

Medio juni arrangerer foredlere verden over visning av sommerblomster på tre lokasjoner i Nederland. Her presenteres neste års nyheter, prøvesorter og et utvalg fra sortimentet.

Les mer ›

Gode kombinasjoner av nyttedyr

08.08.2016 (Oppdatert: 07.09.2016)

Det er godkjent flere nyttedyr som virker mot samme type skadedyr.

Les mer ›

Veileder til ny forskrift om plantevernmidler

30.06.2016

Ny forskrift om plantevernmidler trådde i kraft 1, juni 2015. Forskriften gjelder krav til godkjenning, omsetning og bruk av plantevernmidler.

Les mer ›

Storinvasjon av kålmøll

23.06.2016

Kålmøllen har gjort sitt inntåg også i år både i frilandskulturer, planteutsalg og produksjonsveksthus med korsblomstra vekster.

Les mer ›

Mørkerødt LED-lys til tomat

23.06.2016

Bruk av mørkerødt LED-lys blir prøvd ut i ny vitenskapelig undersøkelse.

Les mer ›

Nyttige apper for integrert plantevern

15.06.2016

For å lykkes med integrert plantevern, er det viktig å vite hvordan nyttedyrene påvirkes av de ulike kjemiske plantevernmidlene.

Les mer ›

Skuddtoppmidd - liten, men kan gjøre stor skade!

18.05.2016 (Oppdatert: 20.05.2016)

Det er i vår sett skuddtoppmidd på flere ulike kulturer, blant annet på impatiens ny guinea, dahlia og begonia. Skadene sees ved dårlig vekst og unormal utvikling.

Les mer ›

Multitasking

09.05.2016

Dere som produserer sommerblomster er nå inne i den travleste perioden i året. Bestillingene strømmer forhåpentligvis på, og dere har fokus på oppvanning av plantene for salg, pakking og levering.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.