Lokale

Hvem gjør hva ved bruk av biologisk og integrert plantevern

07.12.2016 (Oppdatert: 15.09.2017)

Skal du lykkes med biologisk og integrert plantevern mot skadedyr i veksthuset, må de som skal gjøre jobben ha rett kunnskap.

Les mer ›

Hva er integrert plantevern?

07.12.2016 (Oppdatert: 15.09.2017)

Integrert plantevern (IPV) er en helhetlig strategi som tar i bruk alle aktuelle metoder for å holde angrepet av skadegjørere på et så lavt nivå at det ikke gir økonomisk skade på plantene.

Les mer ›

Sjekk av spredebildet ved sprøyting

07.11.2016

Mange av plantevernmidlene vi bruker i dag har kontaktvirkning. Det betyr at middelet må treffe soppen eller skadedyret direkte for å ha effekt.

Les mer ›

Se opp for Echinothrips americanus

28.10.2016

Echinothrips americanus angriper mange planteslag og kan komme med importerte planter. Den er vanskelig å bekjempe med biologisk plantevern og du må ha en annen strategi mot denne tripsarten.

Les mer ›

Nye muligheter med gallmygg mot spinnmidd

28.10.2016

Spinnmidd kan gjøre stor skade i agurk og det kan være vanskelig å få god nok effekt av rovmidd (Phytoseiulus persimilis).

Les mer ›

Flowertrials - nyheter innen sommerblomster

27.10.2016

På Flowertrilas i sommer bugnet det av fine sommerblomstnyheter. Calibrachoa og superpetunia er to planteslag der det satses mye på foredling av sterke og gode sorter.

Les mer ›

Håndtering av planteavfall behandlet med spesialmidler

27.10.2016 (Oppdatert: 07.11.2016)

Nye regler for håndtering av planteavfall fra veksthus, vil gi nye utfordringer for gartnerbransjen. Norsk Landbruksrådgiving Viken undersøker nå hva som vil kreves for sikker håndtering i framtiden.

Les mer ›

Flowertrials byr på spennende nyheter

08.08.2016

Medio juni arrangerer foredlere verden over visning av sommerblomster på tre lokasjoner i Nederland. Her presenteres neste års nyheter, prøvesorter og et utvalg fra sortimentet.

Les mer ›

Gode kombinasjoner av nyttedyr

08.08.2016 (Oppdatert: 07.09.2016)

Det er godkjent flere nyttedyr som virker mot samme type skadedyr.

Les mer ›

Veileder til ny forskrift om plantevernmidler

30.06.2016

Ny forskrift om plantevernmidler trådde i kraft 1, juni 2015. Forskriften gjelder krav til godkjenning, omsetning og bruk av plantevernmidler.

Les mer ›

Storinvasjon av kålmøll

23.06.2016

Kålmøllen har gjort sitt inntåg også i år både i frilandskulturer, planteutsalg og produksjonsveksthus med korsblomstra vekster.

Les mer ›

Mørkerødt LED-lys til tomat

23.06.2016

Bruk av mørkerødt LED-lys blir prøvd ut i ny vitenskapelig undersøkelse.

Les mer ›

Nyttige apper for integrert plantevern

15.06.2016

For å lykkes med integrert plantevern, er det viktig å vite hvordan nyttedyrene påvirkes av de ulike kjemiske plantevernmidlene.

Les mer ›

Skuddtoppmidd - liten, men kan gjøre stor skade!

18.05.2016 (Oppdatert: 20.05.2016)

Det er i vår sett skuddtoppmidd på flere ulike kulturer, blant annet på impatiens ny guinea, dahlia og begonia. Skadene sees ved dårlig vekst og unormal utvikling.

Les mer ›

Multitasking

09.05.2016

Dere som produserer sommerblomster er nå inne i den travleste perioden i året. Bestillingene strømmer forhåpentligvis på, og dere har fokus på oppvanning av plantene for salg, pakking og levering.

Les mer ›

Integrert plantevern (IPV) mot skadedyr i utplantingsplanter

03.05.2016

Det er en glede å se at det er økt interesse for bruken av integrert plantevern mot skadedyr i blant annet utplantingsplanter.

Les mer ›

Et by-gartneri sitt endeligt*

06.04.2016

Det som en gang var et småbruk utenfor byen, er i dag er lite gartneri omkranset av lavblokker og tomannsboliger på Østre Lund i Kristiansand.

Les mer ›

Sprøytejournal for veksthus

06.04.2016 (Oppdatert: 06.05.2016)

Sprøytejournal for veksthus med ekstra kolonne for å vise at en har vurdert integrerte metoder.

Les mer ›

Nytt regelverk om plantehelse og 4B kulturer i veksthus

02.03.2016 (Oppdatert: 12.04.2016)

Det er vedtatt endringer i plantehelseforskriften og de trådde i kraft 1. mars 2016. Produksjonskontrollen som tidligere har vært Mattilsynets ansvar, er nå overført til den enkelte virksomhet.

Les mer ›

Nye muligheter med LED

01.03.2016 (Oppdatert: 02.03.2016)

Rapporten «Demonstration and integration of energy saving LED luminaires for greenhouses» viser resultater av samarbeidet mellom Fionia Lighting A/S, Gartneriet PKM A/S, Senmatic A/S og Syddansk Universitet.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.