Lokale

Blå eller gule limfeller?

29.11.2017 (Oppdatert: 11.06.2018)

Vi får ofte spørsmål om hvilken limfellefarge som er mest effektive til fangst av trips. Canadiske forsøk støtter oppunder rådet om bruk av gule limfeller.

Les mer ›

Fòring av nyttedyr

29.11.2017

På den internasjonale plantevernkonferansen (IOBC) i Canada i 2017 var et av temaene alternativ mat til nyttedyr.

Les mer ›

Rovmidd i ny pose

29.11.2017

Forebyggende utsett av poser med rovmidden Amblyseius swirskii er en viktig del av strategien mot trips og mellus i agurk.

Les mer ›

Rovmidd på en pinne

29.11.2017

På den internasjonale plantevernkonferansen i Canada i 2017, var et av temaene produktutvikling. Et eksempel på produktutvikling er småposer med rovmidd der posen er festet på en pinne.

Les mer ›

Et par kritiske spørsmål til biostimulanter

28.11.2017 (Oppdatert: 11.12.2017)

"Biostimulanter" er en fellesbetegnelse for alle organiske eller uorganiske preparater som tilsettes for å styrke planten eller forbedre dens toleranse. Dette kan f.eks.

Les mer ›

Krav om egentesting av håndholdt og ryggbåret sprøyteutstyr

27.11.2017 (Oppdatert: 28.11.2017)

I tråd med "Forskrift om plantevernmidler" er det nå krav om egentesting av håndholdt og ryggbåret sprøyteutstyr. Større sprøyteutstyr for veksthus skal funksjonstestes av godkjent funksjonstester.

Les mer ›

Test av maskiner for utblåsing av rovmidd

27.11.2017 (Oppdatert: 05.03.2018)

Rovmidd er en viktig del av tiltak mot trips, mellus og spinnmidd i veksthuskulturer. For å få god effekt, må du ha jevn fordeling av rovmidd på alle plantene.

Les mer ›

Hvordan sjekke at nyttedyrene virker

21.11.2017 (Oppdatert: 28.11.2017)

Når nyttedyr er satt ut på riktig måte og under de rette forholdene, skal de normalt virke bra. Det hender likevel at ting ikke går som planlagt.

Les mer ›

Mekanisk berøring - kan det fungere som veksthemming?

09.11.2017 (Oppdatert: 01.12.2017)

Thigmorphogenesis (tigmorfogenese) = Mekanisk berøring av plantene for å redusere strekningsveksten og gi en mer robust plante.

Les mer ›

Kokebok for kompostering av veksthusavfall

08.11.2017 (Oppdatert: 23.11.2018)

Gjennom prosjektet "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus" har NLR Viken produsert en kokebok med veiledning til veksthusgartnere som ønsker å prøve seg med kompostering av veksthusavfall.

Les mer ›

Kompostering av avfall fra veksthus

08.11.2017

NLR Viken jobber med kompostering av vekshusavfall gjennom prosjektet "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus" finansiert av handlingsplanmidler for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Les mer ›

Utsett av nyttedyr i veksthuskulturer

30.10.2017 (Oppdatert: 28.11.2017)

Dersom nyttedyr skal gjøre en god jobb i kampen mot skadedyr i veksthuskulturer, må de settes ut til rett tid og på riktig måte.

Les mer ›

Senking av pH

28.09.2017

Behovet for å senke pH i dyrkingsmediet er blitt økende etter hvert som vannverkene tilsetter marmor og lignende for å øke pH i vannet.

Les mer ›

Mottak av nyttedyr

15.09.2017 (Oppdatert: 28.11.2017)

Dersom nyttedyrene skal gjøre en god jobb i kampen mot skadedyr, må de være friske og raske når de kommer fram til veksthuset. Her er en oversikt over rutiner ved mottak av nyttedyr.

Les mer ›

Bruk av limfeller

07.09.2017 (Oppdatert: 28.11.2017)

Gule limfeller er et nyttig hjelpemiddel til å oppdage angrep tidlige av trips, mellus, vinga bladlus, minerflue og hærmygg.

Les mer ›

Heving av pH

21.08.2017

Av og til kommer spørsmål om heving av pH.

Les mer ›

Bladskader i tusenfryd

16.08.2017 (Oppdatert: 21.08.2017)

Hos noen sorter tusenfryd, Bellis perennis, dukker det opp klorotiske og nekrotiske bladflekker i løpet av produksjonstiden.

Les mer ›

Bedre oppal

28.07.2017

For sterk strekningsvekst kan være en utfordring i oppal av grønsaksplanter i veksthus.

Les mer ›

Strategi mot tomatmøllen Tuta absoluta

04.07.2017

Sør-Amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) kan gjøre stor skade med opptil 90% avlingsreduksjon i tomat. I april 2017 ble denne skadegjøreren for første gang påvist i Norge.

Les mer ›

Skuddtoppmidd i dahlia

16.06.2017

I år har vi sett flere tilfeller med skade av skuddtoppmidd i dahlia. Tidlige hold har sett fine ut, men problemer med skuddtoppmidd har dukket opp flere steder i løpet av mai.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.