Avblading av agurk og tomat - mye eller lite

24.05.2017 (Oppdatert: 16.06.2017) , Gunnar Larsen

I agurk og tomatproduksjonen blir gamle blad systematisk fjernet – eksempelvis alle blad under den klasen / frukten som høstes. Noen velger å fjerne mer blad nede og noen velger i tillegg å fjerne enkeltblad øverst i toppen. I Wageningen i Holland er det gjort nyere forsøk med å fjerne blad og det har tildels gitt gode resultat med å fjerne mer blad enn vanlig. Dette er noe overraskende i forhold til gamle forsøk som advarer mot å ta for mange blad. De nye forsøkene er lyskulturer på vinter med tett plantebestand.

Vi skal se på hvilken tankegang det er som ligger bak og hvilke fordeler eller ulemper en kan tenke seg om det fjernes mye blad.

Åpen plantekultur.

Det kan være en fordel at plantene har en åpen vekst slik at lyset trenger godt ned i plantene. Da vil de nedre blandene produsere mer og lenger enn i en tett planting. Noe av samme effekt er det søkt å oppnå med forsøkene med mørkerødt lys som vi har skrevet om tidligere.

Lavere luftfuktighet

Mindre bladareal fordamper mindre vann og resulterer i lavere luftfuktighet. Dette gir mindre luftebehov og vi sparer energi på den måten. Mindre sjukdomsproblem kan også være en effekt når luftfuktigheten er lav.

Mer til fruktene

I plantene er det alltid en balanse mellom frukter og blad, mellom generativ og vegetativ vekst. Mindre bladareal medfører at planten kanaliserer mer assimilater til frukter i stedet for blad og dermed større frukter. Spesielt tenker en da at gamle blad som har lite lys ikke bidrar til fellesskapet men heller bruker opp.

Fotosyntese

Men, et sted går smertegrensen for færre og færre blad på planten. Det er tross alt bladene som produserer og vi bør ikke ha færre blad enn at fotosyntesen er optimal.

Kilder. Crop structure in tomatoe Wag UR, Open gewas kan productie vervroegen en energie besparen Wag UR ,Mørkerødt led-lys til tomat NLR Viken og The far red trial at a commercial company Wag UR.)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.