Bakterieviten

05.07.2019 (Oppdatert: 05.07.2019) Liv Knudtzon

"Bakterieviten" er et prosjekt NLR Viken har startet opp i år, der målet er økt kunnskap om bakteriesykdommer i veksthusproduksjoner.

Bladflekker forårsaket av bakterien Pseudomonas Syringae. Foto Liv Knudtzon

Vi har tidligere jobbet lite med bakterieproblematikk i veksthuskulturer. Import av småplanter er stadig økende og med på lasset ser vi at problemer med ulike bakteriesykdommer følger med, på lik linje med sopp og skadedyr. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å samle informasjon om aktuelle bakteriesykdommer i veksthuskulturer. Fokus vil bli symptomgjenkjenning av ulike bakteriesykdommer, samt innsamling og systematisering av informasjon om forebyggende tiltak og tiltak ved angrep.

Arbeidet i prosjektet vil bestå av:

  • Innhenting av informasjon om aktuelle bakteriesykdommer i veksthuskulturer.
  • Kartlegging av bakteriesykdommer ved innsending av planteprøver til Planteklinikken.
  • Utprøving av hurtigtester som diagnoseverktøy for spesifikke bakteriesykdommer der dette finnes.
  • Lage et fotogalleri med gode symptombilder på de ulike bakteriesykdommene.
  • Lage skriftlig informasjon om bakteriesykdommer i veksthuskulturer.

En del bakteriesykdommer er knyttet opp til bladflekker eller bløt råte som kan være vanskelig å skille fra soppangrep. Har du planter i produksjonen som du mistenker at kan være angrepet av en bakteriesykdom? Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken så vi kan se nærmere på plantene. Prosjektet står for hurtigtesting og/eller innsending av prøver der vi mener det er relevant.

Prosjektet har fått støtte fra NLR sentralt og NGFs FoU-fond. Vi ser frem til mye interessant arbeid i dette prosjektet!

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.