Bedre oppal

28.07.2017

For sterk strekningsvekst kan være en utfordring i oppal av grønsaksplanter i veksthus. I prosjektet "Bedre oppal" ble det gjennomført to forsøk for å undersøke om endret lyskvalitet kan gi mer kompakte oppalsplanter.

Metode og gjennomføring

I prosjektet "Bedre oppal" ble det våren 2016 satt opp to lysforsøk i plasttunnel for å undersøke om man kunne oppnå mer kompakte oppalsplanter ved endret lyskvalitet. Det første forsøket ble gjennomført i hodesalat og den andre forsøket med gresskar.

 

Behandlingene var som følger :

  • Kontroll
  • UV-B behandling. 0,4Wm-2UV-B stråling tilført med UV-B rør (Q-panel UV 313, Largo, Gøteborg, Sweden). Målt med Apogee MU200 (måler fra 250-400nm). Tilført 30 minutter 2 ganger i døgnet klokken 21:00 og 05:00.
  • Blått LED lys (Evolys, prototype, Norge). Gitt 30 minutter 2 ganger daglig klokken 21:00 og 05:00. Med en styrke på 20µmol m-2 s-1 ±10% PAR. Målt med Licor LI-250A.

 

 Forsøk med hodesalat startet medio april og ble avsluttet medio mai, da var salatplantene klare til å plantes ut.

Forsøk med gresskar ble startet i begynnelsen av mai og avsluttet i begynnelsen av juni.

Plantene var akkurat spirt ved forsøksstart i begge forsøkene.

 

Registreringer

Høyde ble registrert i tillegg til en visuell registrering av farge på blad og symptomer etter skade av lysbehandlingene.

 

Resultater

Det ble ikke registrert noen forskjeller på plantene mellom de ulike lysbehandlingene, verken i forsøket med hodesalat eller gresskar. Det var heller ingen tegn til skade av UV-B behandlingen i noen av forsøkene.

 

Diskusjon

Det at det ikke ble registrert forskjeller i høyde på plantene var litt overaskende ut fra at det er kjent at både høy andel blått lys og UV-stråling kan forandre plantemorfologi. Det kan være en rekke årsaker til at man i forsøkene ikke oppnådde mer kompakte planter:

  • Forsøkene kom for sent i gang. Effekt av tilpasset lyskvalitet oppnås best ved lav naturlig lysinnstråling. Fra mars måned er det såpass mye naturlig lys at dette kan være en av årsakene til at vi i forsøkene ikke oppnådde redusert strekningsvekst av tilpasset lyskvalitet. Det er også verdt å nevne at problemer med strekningsvekst er størst i februar og mars når det naturlige lyset er svakt.
  • Det så også ut til at produsenten hadde god kontroll på vanningen, noe som kan gi mindre problemer med strekningsvekst i seg selv sammenlignet med planter som blir stående for våte.

 

Konklusjon

Det ser ikke ut til å være noe poeng med endret lyskvalitet i forhold til å oppnå redusert strekningsvekst i oppalsplanter av hodesalat og gresskar etter mars-måned. Til tross for at forsøkene ikke viste forskjeller i strekningsvekst i tilknyting til ulike lyskvaliteter, tror jeg at det er mulig å oppnå vekstkontroll med UV-B stråling eller blått lys i oppalsplanter i tidligere hold.

Hvis flere lysforsøk skal gjennomføres for å undersøke dette nærmere, bør forsøkene startes opp så tidlig som mulig på våren, når innstrålingen av naturlig lys er så liten som mulig og problemet med strekning i oppalsplantene er mest fremtredende. I tillegg til tidligere forsøksoppstart er det også mulig å øke UV-B strålingen noe mer, men dette må man være forsiktig med da det kan oppstå skade på bladene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.