Bekjempelse av mellus i veksthuskulturer, 9/9, 2019

09.09.2019 (Oppdatert: 09.09.2019) Annichen Smith Eriksen

Mellus er vanligvis ikke noe problem i utplantingsplanter, krydderurter, tomat og agurk, men kan gjøre skade på julestjerne og lyskulturer av tomat og agurk.

Mellus kan gjøre stor skade i lysproduksjon av tomat. Foto: Annichen Smith Eriksen

Hent hele artikkelen her.

Veksthusmellus og bomullsmellus

Både veksthusmellus og bomullsmellus angriper mange planteslag. Vanligvis er det angrep av veksthusmellus i norske veksthus. Men ved import av småplanter kan det være angrep av bomullsmellus og spesielt på julestjerne.

 

Angrep av bomullsmellus kan være problematisk fordi plantevernmidlene virker dårlig på denne arten (resistens). Dessuten regnes bomullsmellus som en karanteneskadegjører hvis plantemateriale kommer fra et ikke-Europeisk land.

 

Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for artsbestemming og valg av planteverntiltak, hvis du har mistanke om at det er bomullsmellus.

 

 

Skade

Små angrep gir ikke synlig skade på plantene. Ved store angrep blir det et klissent belegg på blad og på tomatfrukter slik at det går ut over salgskvaliteten.

Mellus kan også gjøre skade på plantene ved å overføre virus.

 

 

Spredning

Viktigste smittekilde er med småplanter. Voksne mellus kan i sommerhalvåret også fly inn fra vegetasjonen utenfor veksthuset eller spres via ugras eller gamle planter i veksthuset.

 

 

Finn den første mellusa

Gule limfeller er et fantastisk hjelpemiddel til å oppdage mellusa før du ser skade på plantene. Heng limfellene rett over plantene og sjekk noen få feller hver uke.

 

Tiltak

Luking av ugras, aktiv bruk av gule limfeller og forebyggende utsett av nyttedyr der det er mulig er de viktigste tiltakene mot mellus.

 

Ha faste rutiner på å fjerne/luke ugraset hver uke for å unngå oppformering av mellus på ugraset.

 

Bruk gule limfeller til registrering og fangst av voksne mellus. Rollertraps (gule limfeller i metervis) i toppen av tomat og agurk bidrar til å redusere mengden med mellus.

 

Nyttedyr mot mellus i tomat: Sett ut rovtege (Macrolophus pygmaeus) og snylteveps (Encarsia formosa) forebyggende mot mellus. Ved angrep økes dosen med snylteveps. I lystomat er det viktig å bruke store nok doser med snylteveps.

Se mer detaljert info i artikkelen: Integrert plantevern mot skadedyr i tomat.

 

Nyttedyr mot mellus i agurk: Sett ut rovmidd (A. swirskii eller A. montdorensis) forebyggende mot mellus. Ved angrep kan det eventuelt også settes ut snylteveps (Encarsia formosa). Bruk større dose med snylteveps i lysagurk enn i agurk uten lys.

Se mer info i artikkelen: Integrert plantevern mot skadedyr i agurk.

 

Nyttedyr mot mellus i julestjerne: Ta alltid kontakt med småplanteprodusent for å få info om det det brukt kjemiske plantevernmidler på småplantene og i så fall hvilke midler. Dersom det ikke er brukt kjemiske midler som er skadelig for nyttedyrene, kan det settes ut rovmidd (A. swirskii eller A. montdorensis) og snylteveps (Encarsia formosa og eventuelt Eretmocerus eremicus) forebyggende etter innpotting.

Se mer info i artikkelen: Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne.

 

 

Kjemisk plantevern

Ved store angrep av mellus i potteplanter, er det ikke effektivt nok med nyttedyr og da kan det være aktuelt å sprøyte.

 

Siden ingen av plantevernmidlene er effektive på alle stadier mellus, må behandlingene gjentas med 7-10 dagers mellomrom inntil angrepet er under kontroll. Angrepet er under kontroll når det ikke er synlig skade og det er et lavt og stabilt antall mellus på limfellene.

 

Hvis praktisk mulig, sprøyt når plantene står på avstand for å få god dekking av plantevernmiddelet på hele planten. For midler med kontaktvirkning er det ekstra viktig å dekke undersiden av bladene der mellusa sitter.

 

Tabell 1. Kjemiske plantevernmidler mot mellus i prydplanter i veksthus, per 9/9, 2019.

 

Plantevernmiddel

Virke

-måte

Virkning på mellus

Virkning på nyttedyr

Vertimec

K*

 

Nymfer. Virker også mot bomullsmellus.

L Skadelig, ca. 2 uker ettervirkning på rovmidd og 2-3 uker på snylteveps mot mellus

Movento (of-label)

 

OBS kan gi skade på plantene.

S

Nymfer av trips. Det kan ta flere dager før synlig virkning

J Skånsom for snylteveps

L Skadelig for rovmidd, 6-8 uker ettervirkning

Decis Mega EW50

Fastac 50

Karate 5CS

K

Nymfer og voksne

L Skadelig, > 8-12 uker ettervirkning

Calypso 480 SC

S

Nymfer og voksne.

L Skadelig, ca. 2 uker ettervirkning

Admiral

K

Egg og nymfer

J Skånsom

Raptol

OBS kan gi skade på plantene.

K

Behandlede mellus dør innen få timer.

L Skadelig, men kort ettervirkning (noen dager)

K=kontaktvirkende og S=systemisk.

* Vertimec trenger inn i bladvevet (dybdevirkning), men er ikke systemisk.

 

Sjekk bestandig toleranseliste på hjemmesiden til Koppert, Biobest, BiolineAgroSciences og Agrobio med opplysninger om hvordan de ulike plantevernmidlene påvirker nyttedyrene. Informasjonen kan også lastes ned som en app fra Koppert, Biobest og BiolineAgroSciences.

 

Sjekk registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten til plantevernmiddelet og se om du har godkjent versjon. Etiketter til plantevernmidler og nyttedyr finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

 

Ta kontakt så hjelper jeg deg med en strategi for integrert plantevern mot mellus.

annichen.smith.eriksen@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.