Bruk av plantevernmidler i planteutsalg per 22/2, 2021

22.02.2021 (Oppdatert: 22.02.2021) Annichen Smith Eriksen

Planteutsalg defineres som «areal åpen for almenn ferdsel». Det er dermed begrensinger på hvilke plantevernmidler som kan brukes i et planteutsalg.

Husk egne regler for bruk av plantevernmidler i planteutsalg. Foto: Annichen Smith Eriksen

Plantevernmidler som er forbudt i planteutsalg

Det er faresymbolene på etiketten til plantevernmiddelet som viser om middelet kan brukes i planteutsalget eller ikke.

 

I Plantevernforskriften står at: «Plantevernmidler som er merket med farebetegnelsen «giftig», «meget giftig», «akutt giftig» og «kronisk helsefare» sammen med varselordet «FARE», ikke er tillatt på arealer som er åpne for allmenn ferdsel».

 

Preparater med denne merkingen kan ikke brukes i planteutsalg. Plantene må sprøytes et annet sted før de tas inn i salgslokalet når håndteringsfristen er passert.

 

Håndteringsfrist defineres som: «Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlet areal eller håndtere behandlete planter/plantedeler.»

På etikettene til plantevernmidlene finner du informasjon om hvilket verneutstyr som skal brukes og håndteringsfristen for det aktuelle plantevernmiddelet. Håndterings-fristen for de fleste plantevernmidler er 24 timer.

 

Tabell 1 i vedlagt pdf viser hvilke plantevernmidler som er godkjent til prydplanter og som ifølge faremerkingen på etiketten ikke kan brukes i planteutsalg.

 

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg

Hovedmålet må være å unngå plantevernmidler i planteutsalget. Mattilsynet anbefaler at sprøyting med plantevernmidler, ikke bør utføres i veksthus som samtidig fungerer som salgslokale, med mindre lokalet stenges av med god margin i forhold til håndteringsfrist og gjennomføring av utlufting.

 

Dersom man likevel må sprøyte, må bruken av plantevernmidler følge alle bestemmelser og anbefalinger knyttet til arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist, helsefare, m.m.

 

Behandlet arealet merkes med Mattilsynet sin plakat. I tillegg må arealet sikres slik at kundene ikke har tilgang til plantene i henhold til håndteringsfristen.

 

Plantevernmidler i risikoklasse 1 og 2 er ikke merket med farepiktogrammer. De generelle anbefalingene for håndtering og bruk av plantevernmidler gelder også for disse midlene.

 

Tabell 2, 3 og 4 i vedlagt pdf viser hvilke plantevernmidler som kan brukes i planteutsalg, faremerking og hvilke håndteringsfrister som gjelder for de ulike midlene.

 

Hent pdf med info om hvilke plantevernmidler som er lov eller ikke lov i planteutsalg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.