Confidor ut – Movento inn

14.12.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Magne Berland

Fra og med 19. desember i år er det ikke lenger tillatt å bruke Confidor i prydplanter i veksthus. Innen potteplanter har en vært forsiktig med å bruke Movento da det har vært rapportert om skader som trolig kan knyttes til dette stoffet. For å undersøke plantenes toleranse, har NLR Viken i høst utført sprøyteforsøk med Movento i ulike kulturer.

Etikettene til Movento og Confidor

Confidor har sammen med Pirimor vært de mest brukte kjemiske midlene mot bladlus de siste årene. Fra og med 19. desember i år er det ikke lenger tillatt å bruke Confidor i prydplanter i veksthus, det er orientert om dette i Nytt fra NLR Veksthus tidligere i høst (les mer). Confidor blir fra samme dato definert som er spesialpreparat for veksthusgrønnsaker, jamfør tidligere informasjon.

Movento (Spirotetramat) er et middel som er godkjent for ulike kulturer på friland og i veksthus. Movento er i tillegg godkjent på Off-Label fram til 30. april 2025 for bruk i prydplanter i veksthus (tilleggsetikett fra NGF).

Innen prydplanteproduksjon har en vært forsiktig med å bruke Movento da det har vært rapportert om skader på planter som trolig kan knyttes til dette stoffet. Det har vært observert mest skade i den mørke årstida. Vi vet at Movento skader Alstroemeria, Pelargonium og gullranke, ikke bruk Movento i disse kulturen. 

For å undersøke plantenes toleranse, har NLR Viken i høst utført sprøyteforsøk med Movento i ulike kulturer. Forsøkene er utført hos Toppe Gartneri, Mjølkeråen. 

Sprøyteskade i blomster (alpefiol og Saintpaulia) etter sprøyting med Movento. Foto Magne Berland.

 

Sprøyteforsøk i høst
Følgende planteslag ble sprøytet den 3.oktober, 16. oktober og den 31. oktober: Julestjernesortene Princettia Pure White, Christmas Feelings Wonder, White Christmas og julebegonia ‘Bodil’.

Den 16. og den 31. oktober ble det i tillegg sprøytet ferdigvare av ulike blomstrende potteplanter: Hortensia ‘Magical Blue’ og 'Magical Pink’, Kalanchoe – hvit enkel, Kalanchoe 'Calandiva', to sorter pottekrysantemum, tre sorter Saintpaulia og en sort av alpefiol.

Til første sprøyting ble det bruke 60 ml per 100 liter vann, til de to neste sprøytingene 75 ml per 100 liter vann. Væskemengde ca 100 liter per daa.

Sprøyting av Princettia Pure White den 3. oktober. Foto Magne Berland

I tillegg er det utført sprøyteforsøk i liljer den 12. og den 26. november, dosering 75 ml per 100 liter vann (Lyssand gartneri). Sprøyting liljer 12. november: Sortene 'La Corleone' og 'Logan' (asiatiske hybrider), 'White Ocean' (L/A-hybrid) og 'White Triumph' (longiflorum). Den 26. november ble kun de to hvite sortene sprøytet.

Resultater
I dette forsøket ble det ikke observert noen skade i julestjerner, julebegonia eller liljer. I de blomstrende plantene ble det kun observert skade i åpne blomster hos alpefiol og Saintpaulia, og det ble ikke observert skade på blomster som utviklet seg etter sprøyting. Skaden i blomstene utviklet seg ikke videre over tid.

Salgsferdige planter som er sprøytet tre ganger med Movento, foto 11. desember. Julestjerne Christmas Feelings Wonder og White Christmas.


Er Movento nå friskmeldt?
Resultatene fra sprøyteforsøkene kan tyde på at Movento er trygt å bruke i flere kulturer, men vi anbefaler likevel å prøvesprøyte på et lite areal dersom en er usikker.

Flere kulturer er nevnt i andre forsøk som utsatt for å få skade og noen vet vi av erfaring helt sikkert får skade som: alstromeria, pelargonium og gullranke.

Movento har vært brukt i krysantemum i sommerhalvåret uten problemer, og kulturene (de sortene vi prøvde) i forsøkene ser ikke ut til å ta skade, bortsett fra åpne blomster i Saintpaulia og alpefioler. Julebegonia i blomst ble ikke skadet av èn sprøyting i åpne blomster. Julestjernene i dette forsøket fikk ikke skade, men det er mulig at sprøyting på fullt utvikla braktéer kan gi skade.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.