Dropp, kompost og pottestørrelse som mulig vekstregulering av julestjerner.

30.11.2017 (Oppdatert: 01.12.2017) Gunnar Larsen

Hoveddelen av stjernene på Mære Landbruksskole har fått ordinær vekstregulering med CCC-sprøyting, men for to av de største greinvarene har halvparten av plantene ikke fått CCC. For sorten Prinsettia har ingen planter fått CCC. Vi hadde også et forsøk med kompostjord og et hvor vi brukte ulike pottestørrelser for å se på utviklingen av plantene.

Blomsterutvikling med CCC til venstre og uten til høyre

Forsøk på Mære landbruksskole

Forsøkene er en del av prosjektet «Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer».

Dropp

Hele avdelingen har fått temperaturdropp om morgenen i to måneder. Plantene ble målt ukentlig som en del av grafisk tilvekstkontroll og føring av vekstkurver.

Temperaturen og settpunktene er gradvis satt ned igjennom kulturen. Det er brukt kortdagsduk og ikke temperatursenking for blomstring. Det ble benyttet dropp fra 30/8 og til 2/11. Det sies at dropp seint i kulturen kan bidra til cyatiefall og det er heller ikke mye vekst de siste ukene. Muligens burde den vært avsluttet tidligere. En periode fra 7/9-14/9 ble droppen tatt ut fordi det var nypotta planter i avdelingen.

 

 

Gjennomsnittstemperatur i avdelingen gjennom kulturen

Dropp har stått likt i hele perioden med senkning fra en jevn temperatur for døgnet til 14°C for undervarme og 15°C for lukene i en til to timer på morgenen.

Den er da justert slik at undervarmen først går av og deretter åpnes kortdagsgardinen. Så når den har startet å åpne aktiveres luftingen. På grafen under ser vi at periodene for lufting og skygge kunne vært justert litt – skyggen kunne åpnet litt før. Likedan kunne lys på kommet litt senere fordi varmen fra lampene drar temperaturen over luftesettpunktet og lukene åpner (unødvendig)

Her er et bilde av situasjonen den 30.10.

Stor greinvare og Prinsettia grein ble pottet inn 19/7 og toppet 1/8 (Prinsettia 10/8) . Prinsettia enstak og Chr Feelings (11 og 12cm) 15/8, Små enstakinger (Chr Eve) ble pottet 5/9. Alle fikk kort dag fra 29/9

 

Resultater samme planter med og uten CCC

Det ble som nevnt tatt til side noen planter som ikke fikk vekstregulering gjennom hele dyrkingsperioden. De ble naturlig nok noe større enn de andre men ikke noen ubrukelig kvalitet. Plantene blir solgt enten direkte eller gjennom lokale butikker.  Et annet trekk med de uten vekstregulering er at de er noe tidligere i blomst.

Christmas day har god effect av CCC men plantene uten CCC har også en god prydverdi.

Stenglen ble grovere (spesielt for de med få brudd). For Christmas Feelings hvit er det ikke så stor forskjell og denne er en mer aktuell sort å bruke uten vekstregulering.

Her ser vi utviklingen av lengdevekst gjennom ukentlige målinger. Større forskjell på Chr. Day hvor ubehandlede ble målt til 30 cm mens Chr. Feelings White fikk en akseptabel høyde på 24 cm over pottekanten.

Sorten Prinsettia Pure White er en kompakt sort som går fint å lage uten vekstregulering, Under disse dyrkingsforholdene (dropp) ble de heller for små planter. Andre gartnerier har etter eget utsagn brukt litt vekstregulering i starten av kulturen, har ikke brukt dropp og har noe høyere planter enn de som er på Mære. Her har det ikke vært kontrollplanter.

 

Høydemåling for enstak og flergrenet vare Prinsettia Pure White. Bilde av flergrenet vare

Pottestørrelse

Enstaking av Chrismas Feelings red ble pottet inn i henholdsvis 11cm og 12cm potte. Dette er kjent for gartnere at små potter begrenser veksten. Mest sannsynlig på grunn av mindre vann og raskere opptørking av pottene. Disse har fått vekstregulering som vanlig

 

 

Store potter har gitt høyere planter hele kulturforløpet.

Kompost

Noen planter av Christmas Eve ble pottet inn i en kompostblanding. Tanken med å ta dette med var om kompost i forhold til torv ga mer eller mindre vekst. Også disse har fått vekstregulering ved behov.

Konklusjonen her er at plantene ble akkurat like høye i kompost og i torv.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.