Dyrkingsveiledning for oppal av tomat

05.11.2020 (Oppdatert: 11.11.2020) Gunnar Larsen

Dette er resultat fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdatert dyrkingsveiledning for oppal av tomat. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR

Poda småplanter

Oppal av tomatplanter fra såing/poding til planteferdig plante krever nøye kontroll med de ulike klimafaktorene. Mange tomatprodusenter kjøper derfor ferdige planter fra egne formeringsgartnerier, blant annet fra utlandet.
Det er et ønske fra produsentene å ha tilgang på dyrkingsveiledning for oppal av tomatplanter slik at man i større grad kan lage småplantene selv. Egen småplanteproduksjon gir mindre fare for introduksjon av skadegjørere og kan også være lønnsomt økonomisk. Kvaliteten på småplantene påvirker avlingen mange uker framover i tid. Det er derfor avgjørende at oppalet utføres under optimale forhold.

Dyrkingsveiledningen for oppal av tomat finner du herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.