Dyrkingsveiledninger for dekorasjonsplanter

04.11.2020 (Oppdatert: 11.11.2020) Magne Berland, Liv Knudtzon

Dette er resultater fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdaterte dyrkingsveiledninger for noen viktige dekorasjonsplanter. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR

Muehlenbeckia complexa

På 70-90 tallet var det stor interesse for produksjon av dekorasjonsplanter her i landet, og vi hadde mange produsenter av disse plantene. Seinere avtok interessen gjennom mange år, produksjonene har nesten vært glemt og mye av dekorasjonsplantene er blitt importert som ferdigvare fra utlandet. De siste årene har interessen for norsk produksjon av dekorasjonsplanter igjen økt markant, og det er behov for kompetanseheving i forhold produksjon av dekorasjonsplanter både på rådigver- og gartnernivå.

Informasjon om temperatur, lysbehov, gjødsling, vekstregulering og plantevern er viktig for et godt resultat. Det er også krav til dyrkingsmedium, plantetetthet og pottestørrelse.

Dyrkingsveiledninger er utarbeidet for disse planteslagene: DracaenaEcheveria, Monstera, Ficus, Muehlenbeckia, NephrolepisPeperomia, og Pilea  (trykk på navnet for å laste ned dyrkingsveiledningene).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.