Heving av pH

21.08.2017 (Oppdatert: 21.08.2017) Magne Berland, Gunnar Larsen

Av og til kommer spørsmål om heving av pH. Tiltakene her er å fjerne ammonium fra gjødselblandingen og om det ikke er nok kan en prøve å tilsette pottaske (kaliumkarbonat), hydratkalk eller eventuelt silisium. Her er en oppskrift på dette:

Fjern ammonium

Fjern ammoniumholdige gjødselslag fra blandingen eller bytt gjødselslag (Ta bort ammoniumsulfat, ammoniumnitrat – bytt til Kristalon Plus, Pioner Rød, Superex Grønnsaker eller tilsvarende uten ammonium)

 

Gi K2CO3 Kaliumkarbonat (Pottaske)

Det beste er å gi den ut alene 0,5 – 1 promille oppløsning. En halv promille skal gi et ledetall på 2. Bør helst gå fra egen tank (f.eks. en tredje stamløsningstank) 2,5-3 kg pr dekar veksthus er passe mengde. La dette virke 4-5 dager før pH sjekkes på nytt – og behandlingen eventuelt gjentas. Hvis det er ønskelig å gi ut pottaske sammen med vanlig gjødselblanding kan det fungere å gi 0,5-1 kg pr 100 liter stamløsning (eller 0,5-1 kg pr 10 kg Kalksalpeter) I følge plantedyrkingsboka skal den også kunne blandes i fullgjødsel tanken

Kan gi tette drypp. Det anbefales å løse den opp i syre, men det er ikke nødvendig. Kan løses opp helt ned i 2 kg pr 10 liter vatn, men det er sikkert lettere å løse opp i større vannmengde. Pottaske løses i kaldt vann, og det foregår en varmeavgivelse, slik at vannet blir lunkent etter oppløsning. Husk at pottaske inneholder 57% Kalium og hvis dette gis over lengre tid må dette tas hensyn til i gjødselblandingen.

 

Gi CaOH2 Kalsiumhydroksid (hydratkalk)

Gi den ut i 1 promille oppløsning fra egen tank, eller ledetall omkring 2,5.

Kan bruke samme mengde pr dekar som for pottaske og samme behandlingsintervall. 1 kg pr 100 liter stamløsning. Hvis vi forutsetter at dette gjelder en blander som deler 1:100 kan vi likegodt si at vi gir 1 kg pr 10 kg kalksalpeter. Kan bare blandes med kalksalpeteren

Løs opp i en bøtte for seg selv – den klare delen tømmes i stamløsningen – bunnfallet røres ut i mer vann og dette gjentas. Vær oppmerksom på at den bruker lang tid på å klarne. Husk at dette gir et tilskudd av Ca hvis det gis over lengre tid

 

Bruk eventuelt silisium

Silisium tilføres som kaliumsilikat (KSiO2), dette brukes som pH-regulering av en del vannverk. Rose og agurkgartnere har brukt det som et tiltak mot mjøldogg. Brukt mot mjøldogg ønsket de ikke nødvendigvis pH-heving og det ble tilsatt ekstra salpetersyre, det ble beregnet at det gikk med 0.78 liter 63 % salpetersyre for å nøytralisere en liter SiKal (Yara sitt produkt). Dette kan ikke blandes i stamløsningskarene, ettersom det lett feller ut, men må doseres med egen pumpe. Om dette er interessant så finnes det oppskrifter på hvordan dette kan gjøres – spør din rådgiver.

 

Virkning og advarsel

Ettersom virkningen vil variere med dyrkingssystem og kulturer vil vi helst anbefale en svak dosering – kontroll etter 4-5 dager – og eventuell nye behandlinger.

Dette er sterk lut så det bør brukes nødvendig beskyttelse (pass på øyne). Bland kalken/pottaske i vann, ikke motsatt.



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.