Hvem gjør hva ved bruk av biologisk og integrert plantevern

07.12.2016 (Oppdatert: 15.09.2017) Annichen Smith Eriksen

Skal du lykkes med biologisk og integrert plantevern mot skadedyr i veksthuset, må de som skal gjøre jobben ha rett kunnskap. Den viktigste nøkkelen til suksess, er opplæring av en eller flere personer som får plantevern som sin spesialoppgave. Disse må få tid til å gjøre jobben.

Sjekk av limfeller og utblåsing av tripsrovmidd og utsett av rovmidd mot spinnmidd er spesialoppgaver som krever ekstra kunnskap. Foto. Annichen Smith Eriksen

Det er viktig å vite hvilke rutiner som må gjennomføres, hvem som skal gjøre de ulike oppgavene og hvilken type kunnskap de må ha.

Fast rutine for alle
Å luke ugras er en veldig viktig oppgave som alle ansatte kan og bør gjøre hele tiden.
Ved å fjerne ugras, unngår du oppformering av skadedyr og sparer mange penger på bekjempelse.

Alle de ansatte som jobber med plantene bør vite hvordan skadedyr og skade ser ut, slik at de tidlig kan oppdage angrepet og gi beskjed til vedkommende som har ansvar for plantevernet i gartneriet.

Spesialoppgaver
Noen oppgaver er spesialoppgaver der det kreves kunnskap og erfaring for å få metodene til å fungere.
Eksempel på spesialoppgaver er:

  • Sjekk av limfeller. Skadedyrene er små (ca. 0,5 – 3 mm) og du må ha lupe og vite hvordan de ser ut.
  • Utsett av rovmidd mot spinnmidd. Rovmidd må settes ut direkte på planter med spinnmidd. Det kreves erfaring for å vite når angrepet er under kontroll.
  • Utblåsing av tripsrovmidd mot trips i potteplanter. Tripsrovmidd kan ikke fly. Vedkommende som blåser ut rovmidd må derfor sørge for at rovmidd fordeles jevnt på alle plantene.

Sjekk av limfeller og utblåsing av tripsrovmidd og utsett av rovmidd mot spinnmidd er spesialoppgaver som krever ekstra kunnskap. Foto. Annichen Smith Eriksen

 

Informasjonen i tabell 1 gir en oversikt over hvem som skal gjøre hva for å få biologisk og/eller integrert plantevern til å fungere mot skadedyr i veksthuskulturer.

Tabell 1. Oppgaver som skal gjøres ved bruk av nyttedyr, hvem som har ansvar og hvilken type kunnskap som trengs.

Skadedyr

Hva skal gjøres

Hvem

Krav til kunnskap eller

du må vite hvordan

T, B, M, S*

Fjerne ugras fortløpende

Alle**

-

T, B, M, S

Oppdage angrep av skadedyr

Alle

Trips, bladlus, spinnmidd og mellus ser ut og hvilken skade de gjør på plantene

T, B, M, H

Sjekke limfeller

Plv. ansv.

***

Voksen trips, hærmygg, mellus og bladlus med vinger ser ut

T, B, M, S

Lage nyttedyrplan

Plv. ansv.

Nyttedyrene virker, tidspunkt og dose for utsett

T, B, M, S

Bestille nyttedyr

Plv. ansv.

Husk bestillingsfrist

T, B, M, S

Ved mottak av nyttedyr; sjekk at du har fått det du har bestilt.

Plv. ansv.

Ha kontroll på nyttedyrplanen

T, B, M, S

Ved mottak av nyttedyr;

sjekk at nyttedyrene er i live

Plv. ansv

Nyttedyrene ser ut

Trips

Sette ut poser med tripsrovmidd i agurk

Alle

Antall planter mellom posene

Blåse ut tripsrovmidd i potteplanter

Plv. ansv.

Kunne teknikken med utblåsing

Sette ut rovtege

Plv. ansv.

Rovtege skal settes ut

Strø ut jordboene rovmidd

Alle

Rovmidd skal settes ut

Spinnmidd

Sette ut rovtege med foring i tomat

Plv. ansv.

Rovtege skal settes ut

Rovtege skal fores

Strø/blåse ut rovmidd mot spinnmidd

Plv. ansv.

Rovmidden skal settes ut.

Må settes ut på planter med spinnmidd

Sette ut boks med gallmygg

Alle

Gallmygg skal settes ut

Mellus

Sette ut kort med snylteveps

Alle

Kortene skal settes ut

Bladlus

Artsbestemme bladlus for rett valg av nyttedyr og/eller plantevernmiddel

Plv. ansv.

Ferskenbladlus,

agurkbladlus, potetbladlus og grønnflekket veksthus-bladlus ser ut

Sette ut snylteveps

Alle

Snylteveps skal settes ut

Sette ut gallmygg

Plv. ansv.

Gallmygg skal settes ut

Sette ut gulløyelarver

Plv. ansv.

Gulløye skal settes ut

Må settes ut på planter med bladlus

Sette ut bankerplante og sjekke virkningen av gallmygg og snylteveps

Plv. ansv.

Kornplantene skal stelles og hvordan du finner gallmygg-larver og mumier

Hærmygg

Vanne ut nematoder i julestjerne

Plv. ansv.

Nematoder skal vannes ut

T, B, M, S

Sjekke virkning av nyttedyr og vurdere behov for nye utsett eller sprøyting dersom angrepet er ute av kontroll

Plv. ansv.

Du ser effekt av de ulike nyttedyrene og når angrepet  av skadedyr er under kontroll

T, B, M, S

Velge rett plantevernmiddel dersom du må sprøyte

Plv. ansv.

Hvilke plantevernmiddel som er godkjent mot ulike skadedyr og hvordan plantevernmiddelet virker på nyttedyr

Se info Koppert og Biobest

T, B, M, S

Sjekk virkning av behandling med plantevernmiddel og vurder når/om du kan fortsette med nyttedyr

Plv. ansv.

Du ser virkningen av plantevernmiddelet og om angrepet er under kontroll

*T = Trips, B = bladlus, M = mellus (kvitfly), S = Spinnmidd og H = hærmygg
**Alle = alle ansatte som jobber med plantekulturen i veksthuset.
***Plv. Ansv. = den/de som har ansvar for gjennomføring av plantevern i gartneriet.

 

 

 

IPV i veksthuskulturer

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie publisert gjennom prosjektet "Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer".

Prosjektet er finansiert med midler fra jordbruksavtalen via "Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler" og har som mål å samle, oppdatere og skrive nye oppskrifter på bruk av integrert plantevern (IPV) i veksthuskulturer og gjøre dem lett tilgjengelig.

NIBIO sin nettside ligger IPV-veileder for utplantingsplanter. I løpet av 2017 kommer det også IPV-veileder for agurk og for tomat. Veilederne fokuserer på generelle metoder/strategier for bruk av integrert plantevern.

Artikkelserien på nlr.no inneholder mer data om praktisk bruk. Informasjonen i disse to strategiene utfyller hverandre og er samkjørt via linker.

Metodene som beskrives i denne artikkelserien skal være praktiske og økonomiske gjennomførbare under de forutsetningene som finnes i norske gartnerier.

Artikkelserien er delt opp i to deler. Generell informasjon og informasjon rettet mot ulike veksthuskulturer.

Du finner artiklene i serien her:

Del 1. Generell informasjon om integrert plantevern (IPV)

2016

 

2017

 

Del 2. Informasjon om IPV i veksthuskulturer

2016Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.