Julestjerne uten kjemisk vekstregulering

30.11.2017 (Oppdatert: 01.12.2017) Magne Berland

På Stend VGS er en del av julestjernene dyrket helt uten kjemisk vekstregulering denne sesongen. Som et delprosjekt er det gjort målinger i noen planter for å registrere utviklingen frem til salgsklar vare.

Forsøk på Stend VGS

Forsøket er en del av prosjektet «Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer».

 

Gjennomføring av testen

På Stend VGS er en del av julestjernene dyrket helt uten kjemisk vekstregulering denne sesongen. Som et delprosjekt er det gjort målinger i noen planter for å registrere utviklingen av plantene. Følgende sorter ble registrert i forsøket:

Enkle stjerner: Christmas Feelings Red, Christmas Glory og Christmas Day.

Flergreina stjerner: Princettia Pure White, Christmas Glory, Christmas Feelings Red

De flergreina plantene ble pottet inn den 1. august (Princettia den 25. juli), og de enkle 14 dager seinere. Daglengden har vært 22 timer fra potting og fram til 9. september.

 

Nattemperatur gjennom kulturtida:

1. aug. - 9. sept.: 21-22 grader

9. sept. – 21. sep.t: Gradvis reduksjon fra 19 til 17 grader

21. sept. – 3.okt.: 16 grader

3.okt. – 14. nov.: 14 grader i to uker, deretter 15 grader

Fra 14. nov.: 16 grader

 

Blomsterinduksjon er gjort ved å senke temperaturen den 9. september, og siden er temperaturen benyttet for å regulere tilveksten i plantene. Fra 15. september til ca 1. oktober var temperaturen over ønsket nivå da det var varmt ute. Temperaturen ble derfor satt ned til 14-15 grader i ca to uker fra 3. oktober. Dette viser tydelig på tilvekstkurvene til de enkle stjernene.

Tilveksten er målt hver 14. dag fra 23. august til 28. november.

Enkle julestjerner, fra venstre: 'Christmas Fellings Red', 'Christmas Glory' og 'Chirtmas Day'.

      

 

Flergreina julestjerner, fra venstre: 'Princettia Pure White', 'Chirstmas Glory' og 'Christmas Fellings'.

 

 

Figur 1: Tilvekstkurve for enkle julestjerner  

 

 Figur 2: Tilvekstkurve for flergreina julestjerner

 

Resultater

De enkle Christmas Glory og Christmas Day har en grei plantehøyde for en stor enkel julestjerne, mens Christmas Feelings har vokst litt for mye (se figur 1). De flergreina Princettia Pure White og Christmas Glory har også blitt fine planter, mens Christmas Feelings er blitt litt høye. Vi ser av tilvekstkuren figur 2 at Princettia har fulgt veksten til Chr. Feelings Red fram til ca. 1. november, da stopper høydeveksten når utviklingen av brakteene starter.

 

Konklusjon

Det er fullt mulig å lage greie julestjerner helt uten kjemisk vekstregulering. For å få til dette, er det viktig å ha kontroll med temperatur, klima og vanning. Valg av svakvoksende sorter er avgjørende for et godt resultat. Tidspunkt for potting i forhold til blomsterinduksjon er også svært viktig.

De fleste Princettia Pure White blir dyrket uten eller med svært lite kjemisk vekstregulering, og dette er i dag den viktigste hvite julestjernesorten. Det er også mulig å lage fine kompakte planter av andre svakvoksende sorter, blant annet Christmas Glory.

Tiden fra potting til blomsterinduksjon påvirker den totale plantehøyden. For å oppnå en redusert tilvekst, er det viktig at denne tiden ikke er for lang. For flergreina planter har også toppetidspunkt betydning. Ved Stend VGS er det ca 4 uker fra topping til temperatursenking, to uker mer for Princettia Pure White. Dette var passe tid for Princettia og Chr. Glory, mens Chr. Feelings Red kunne vært pottet inn litt seinere. De enkle stjernene ble pottet inn 5 uker før temperatursenking, og dette viser seg å være litt lenge, 3-4 uker er trolig tilstrekkelig for å oppnå en kompakt plante uten kjemisk vekstregulering.

Regulering av temperaturen kan til en viss grad benyttes for høyderegulering, men en må også ta hensyn til utviklingen av plantene. Lav temperatur forsinker utviklingen av plantene. Det er også viktig at luftfuktigheten ikke er for høy, og at plantene ikke får mer vann enn det som er absolutt nødvendig. Høy relativ luftfuktighet og rikelig tilgang på vann gir økt vekst i plantene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.