Kampen mot bladlus i utplantingsplanter

25.03.2020 (Oppdatert: 08.05.2020) Annichen Smith Eriksen

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av bladlus. Det er stadig færre kjemiske plantevernmidler mot bladlus og da blir det viktig å bruke integrert plantevern.

Ferskenbladlus kan gjøre stor skade på utplantingsplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen

Kjemiske plantevernmidler forsvinner

Confidor er ikke lenger lov på prydplanter i veksthus. Det er nå over et år siden dette middelet kunne brukes mot bladlus i utplantingsplanter. Pirimor har fått nytt reg.nr. 2011.19.19 og er ikke lenger lov å bruke med ny etikett på prydplanter i veksthus. Men det er lov å bruke Pirimor med gammel etikett med reg. 2011.19.14 fram til 26/9, 2020.

 

 

Kjemiske plantevernmidler som er lite aktuelle

På grunn av at etiketten er merket med FARE er det ikke lov å sprøyte med Calypso 480 SC, Fastac 50 og Pirimor i planteutsalg.

 

Calypso 480 SC er dessuten et neonikotinoid som er svært skadelig for bier og middelet er dermed lite aktuelt til bruk på utplantingsplanter. Noen omsetningsledd har i år satt krav om at Calypso 480 SC ikke skal brukes på plantene de selger.

 

Hverken Pirimor, Fastac 50, Decis Mega EW50 eller Karate 5 CS virker mot ferskenbladlus og kan dermed ikke brukes ved angrep av denne bladlusarten.

 

Raptol inneholder olje og gir dessverre et skjemmende belegg på plantene. Det er derfor vanskelig å bruke Raptol mot bladlus i potteplanter uten at det går utover salgskvaliteten.

 

 

Integrert plantevern er løsningen

«Kjemi + nyttedyr mot bladlus = ja takk begge deler». Vi foreslår følgende strategi mot bladlus i utplantingsplanter:

  • Ved angrep artsbestemmes bladlusa, for å se om det er en bladlusart som snyltevepsene virker mot. Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken så hjelper vi deg med artsbestemming.

 

  • Sprøyt en gang med Teppeki eller Movento ved angrep for å få ned smittepresset.

 

  • Hvis det er ferskenbladlus, agurkbladlus, grønnflekket veksthusbladlus eller potetbladlus, kan det settes ut snylteveps for å redusere smittepresset av de bladlusene som overlevde sprøyting med Teppeki eller Movento. Sett ut snylteveps en gang i uken i ca. 6 uker etter sprøyting og pass på å ha stor nok dose. Ta kontakt for mer info. Snyltevepsen Aphidius colemani virker mot ferskenbladlus og agurkbladlus. Snyltevepsen Aphidius ervi virker mot grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus.

 

  • Dersom det en annen bladlusart, virker ikke snylteveps og sprøyting med Teppeki eller Movento må gjentas med ca. 2-3 ukers mellomrom for å holde smittepresset av bladlus nede.

 

Kommentar til sprøyting med Teppeki og Movento

  • For å kunne bruke Teppeki mot bladlus i prydplanter i veksthus, må du laste ned tilleggsetikett fra www.Mattilsynet.no for «Utvidelse for bruksområdet av mindre betydning».

 

  • For å kunne bruke Movento mot bladlus i prydplanter i veksthus, må du ta kontakt med NGF for å få tilsendt of-label etikett for dette bruksområdet.

 

  • Både Teppeki og Movento virker mot de fleste bladlusarter, inkludert ferskenbladlus og agurkbladlus.

 

  • Begge midlene er systemiske, men virker sakte og det kan ta mer enn 4 dager før bladlusa dør. Teppeki er systemisk bare oppover i planten, mens Movento er systemisk både oppover og nedover.

 

  • Teppeki og Movento er relativt skånsomme for tripsrovmidd og snylteveps mot bladlus og kan dermed brukes i en strategi for integrert plantevern.

 

  • Vi har foreløpig ikke fått tilbakemeldinger om skade av Teppeki på utplantingsplanter, men sprøyting med Movento har gitt skade på enkelte planteslag, blant annet Pelargonium. Hvis du skal bruke Movento, må du alltid prøvesprøyte først på noen få planter for å se om plantene tåler Movento uten å gi skade.

 

 

Husk god sprøyteteknikk

God dekking med sprøytevæske på hele planten er avgjørende for å få god effekt. Men dette kan være vanskelig og spesielt på slutten av kulturen når plantene står tett. Det er da ekstra viktig å ha både godt sprøyteutstyr og en erfaren person som gjør en grundig jobb.

 

 

Ta kontakt hvis du trenger råd om integrert plantevern mot skadedyr i dine veksthuskulturer: annichen.smith.eriksen@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.