Kompakt 5C godkjent i Danmark

06.04.2017 (Oppdatert: 10.04.2017) ,  Magne Berland

Det vekstregulerende middelet Kompakt 5C har fått fornyet godkjenning i Danmark. Det inneholder 46 % klormekvatklorid, samme mengde klormekvatklorid som Cycocel Extra (CCC). Middelet er godkjent etter ny platevernforskrift, forordning 1107/2009.

Denne godkjenningen åpner for muligheten til at vi kan få middelet godkjent i Norge, etter såkalt «gjensidig anvendelse». Kompakt 5C er produsert i Danmark, og arbeidet med å få stoffet godkjent i Norge er allerede startet.

Kompakt 5C er kun godkjent for bruk på prydplanter i veksthus, og selges i 10 liter kanner. Dersom alt går etter planen, vil vi ha middelet på det norske markedet allerede en gang i løpet av høsten. Dette er gledelig nytt for alle som produserer sommerblomster og julestjerner.

Samtidig er det denne våren mange gartnere som gjort forsøk med å lage typiske «CCC – planter» som Osteospermum og margeritter uten bruk av CCC. Dette kan la seg gjøre, men erfaringene så langt tyder på at den første vanningen med CCC er vanskelig å erstatte med Bonzi og/eller Alar. Seinere brusevanning med svak Bonzi ser ut til å ha god effekt.

 

Bilde: Planten til venstre på begge bilder er brusevannet med  Bonzi, og deretter sprøytet med  Bonzi + Alar. Planten til høgre på begge bildene er vannet to ganger med Cycocel Extra.

Det kommer mer informasjon om vekstregulering uten bruk av CCC etter hvert.