Kompostering av avfall fra veksthus

08.11.2017 , Liv Knudtzon

NLR Viken jobber med kompostering av vekshusavfall gjennom prosjektet "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus" finansiert av handlingsplanmidler for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Vi ser først og fremst på muligheter for rankekompostering og hvordan dette kan gjøres i praksis, også ut fra kravene til håndtering av vekshusavfall i forskrift om plantevernmidler.

I forskrift om plantevernmidler står det i § 25 at "Når det er brukt spesialpreparat for veksthus, skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene."

NLR Viken har kjøpt inn noen  komposttermometer og kompostduk til dekking av kompostrankene. Noen produsenter er allerede i gang med praktisk utprøving, men er det flere som vil prøve, gir vi gjerne bort både kompostduk og termometer for videre utprøving i 2018.

Vi har også et samarbeid med Lindum som har tatt i mot veksthusavfall og kjører en prøvekompostering som vi får være med å følge utviklingen av der.

Fra Lindum har vi også fått noen bigbagger som tar opp til 2000 kg avfall. Disse er tette og vi ønsker å prøve dem ut til oppbevaring  av organisk avfall fra veksthus for å forhindre avrenning til miljøet. Ønsker du å prøve ut dette ta kontakt med oss, så får du en pose. Vi skal også se på muligheter for markkompostering i disse posene og håper på å få gjort en praktisk utprøving i løpet av 2018.

Vil du lese mer om kompostering? Se kokebok for kompostering av veksthusavfall.

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.