Kokebok for kompostering av veksthusavfall

08.11.2017 , Astrid Sigaard Andersen

Gjennom prosjektet "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus" har NLR Viken produsert en kokebok med veiledning til veksthusgartnere som ønsker å prøve seg med kompostering av veksthusavfall.

Agurkklubben ser på kompostvender hos Myrhaug Gartneri (foto Astrid S. Andersen

På bakgrunn av nytt regelverk om oppbavaring av avfall fra veksthus har NLR Viken jobbet med muligheter og utfordringer med kompostering av veksthusavfall. I den sammenheng er det skrevet en "kokebok for kompostering av veksthusavfall" som kan lastes ned her: (Hent kokeboken her)

Prosjektet er fortsatt i gang og vi får stadig nye praktiske erfaringer som vi vil oppdater kokeboken med etter hvert. Men dersom man ønsker å forsøke seg med kompostering er kokeboken et godt verktøy til å komme i gang.

Er det spørsmål til kokeboken eller ønskes veiledning i kompostering av veksthusavfall, tak kontakt til:
Astrid Sigaard Andersen
Norsk Lanbruksrådgivning Viken
Tlf: 90273528
Epost: Astrid.Sigaard.andersen@NLR.no

Prosjektet "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus" er finansiert av Landbruksdirektoratet gjennom Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2017.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.