Mottak og utsett av nyttedyr mot trips i agurk

25.10.2019 (Oppdatert: 02.12.2019) Annichen Smith Eriksen

VIDEO: De vanligste skadedyrene i agurk er trips, spinnmidd, agurkbladlus og veksthusmellus. Bruk av nyttedyr er det viktigste tiltaket for å redusere bruk av kjemisk plantevern. For å lykkes med biologisk bekjempelse av skadedyrene, må nyttedyrene håndteres og settes ut på rett måte.

Pose med tripsrovmidd mot trips. FOTO: Annichen Smith Eriksen

Se video som viser mottak og utsett av nyttedyr mot trips i agurk. 

For english subtitles see video at the end of the text. 

 

Mottak av nyttedyr

Det brukes ulike nyttedyr mot skadedyr i agurk. det er viktig at nyttedyrene fortsatt er i live og har god kvalitet når de leveres til gartneriet. I filmen vises det hvordan du kan sjekke de ulike produktene. I filmene vises det hvordan du kan sjekke de ulike produktene med rovmidd, snylteveps, rovtege og gallmygg. 

 

Utsett av nyttedyr

Noen nyttedyr skal fordeles jevnt i hele veksthuset, mens andre skal settes ut lokalt på planter med angrep av skadedyr. Noen nyttedyr skal blåses ut i toppen av plantene, mens andre skal legges i hauger på steinullklossen. 

I filmene vises det hvordan du skal sette ut rovmidd, snylteveps, rovtege og gallmygg i veksthus med agurk, slik at det blir best mulig effekt mot trips, spinnmidd, agurkbladlus og veksthusmellus. 

 

Mer informasjon

På hjemmesiden til NLR ligger artikkelen Integrert plantevern mot skadedyr i agurk, og på NIBIO sin nettside ligger IPV - veilder for Agurk

Artikkelen inneholder data om praktisk bruk av nyttedyr mot skadedyr i agurk. Mens veilederen fokuserer på generelle metoder/strategier for bruk av integrert plantevern. Informasjonen i disse to strategiene utfyller hverandre.

Mottak og utsett av nyttedyr i agurk

Filmene er laget i regi av prosjektet «Informasjonsfilmer om bruk av nyttedyr i veksthus.» Prosjektet er finansiert med midler fra Landbruksdirektoratet over «Handlingsplanmidler for bærekraftig bruk av plantevernmidler, tilskudd til nasjonale prosjekter 2019» og med kompetansemidler fra Norsk Landbruksrådgiving Økologisk. 

Målet med filmene er å hvis hvordan nyttedyrene skal håndteres ved mottak og hvordan de skal settes ut for å få best mulig effekt mot skadedyrene.

 

Her ser du filmene om mottak og utsett av nyttedyr mot følgende skadedyr i agurkproduksjon i veksthus:

> Trips

 

> Spinnmidd

 

> Agurkbladlus

 

> Veksthusmellus

 

 

Information about how to handle an introduce beneficials against following pests in cucumber production:

> Thrips

 

> Spider mite

 

> Cotton aphid

 

> Greeenhouse whiteflyFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.