Mottak og utsett av nyttedyr mot veksthusmellus i agurk

25.10.2019 (Oppdatert: 02.12.2019) Annichen Smith Eriksen

VIDEO: De vanligste skadedyrene i agurk er trips, spinnmidd, agurkbladlus og veksthusmellus. Bruk av nyttedyr er det viktigste tiltaket for å redusere bruk av kjemisk plantevern. For å lykkes med biologisk bekjempelse av skadedyrene, må nyttedyrene håndteres og settes ut på rett måte.

Skade av vekshusmellus i agurk. FOTO: Annichen Smith Eriksen

Se video som viser mottak og utsett av nyttedyr mot veksthusmellus.

For english subtitles see video at the end of the text. 

 

 

Mottak av nyttedyr

Det brukes ulike nyttedyr mot skadedyr i agurk. det er viktig at nyttedyrene fortsatt er i live og har god kvalitet når de leveres til gartneriet. I filmen vises det hvordan du kan sjekke de ulike produktene. I filmene vises det hvordan du kan sjekke de ulike produktene med rovmidd, snylteveps, rovtege og gallmygg. 

 

Utsett av nyttedyr

Noen nyttedyr skal fordeles jevnt i hele veksthuset, mens andre skal settes ut lokalt på planter med angrep av skadedyr. Noen nyttedyr skal blåses ut i toppen av plantene, mens andre skal legges i hauger på steinullklossen. 

I filmene vises det hvordan du skal sette ut rovmidd, snylteveps, rovtege og gallmygg i veksthus med agurk, slik at det blir best mulig effekt mot trips, spinnmidd, agurkbladlus og veksthusmellus. 

 

Mer informasjon

På hjemmesiden til NLR ligger artikkelen Integrert plantevern mot skadedyr i agurk, og på NIBIO sin nettside ligger IPV - veilder for Agurk

Artikkelen inneholder data om praktisk bruk av nyttedyr mot skadedyr i agurk. Mens veilederen fokuserer på generelle metoder/strategier for bruk av integrert plantevern. Informasjonen i disse to strategiene utfyller hverandre.

Mottak og utsett av nyttedyr i agurk

Filmene er laget i regi av prosjektet «Informasjonsfilmer om bruk av nyttedyr i veksthus.» Prosjektet er finansiert med midler fra Landbruksdirektoratet over «Handlingsplanmidler for bærekraftig bruk av plantevernmidler, tilskudd til nasjonale prosjekter 2019» og med kompetansemidler fra Norsk Landbruksrådgiving Økologisk.

Målet med filmene er å hvis hvordan nyttedyrene skal håndteres ved mottak og hvordan de skal settes ut for å få best mulig effekt mot skadedyrene.

 

Her ser du filmene om mottak og utsett av nyttedyr mot følgende skadedyr i agurkproduksjon i veksthus:

> Trips

 

> Spinnmidd

 

> Agurkbladlus

 

> Veksthusmellus

 

Information about how to handle an introduce beneficials against following pests in cucumber production:

> Thrips

 

> Spider mite

 

> Cotton aphid

 

> Greeenhouse whitefly

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.