Nytt bruksområde for Confidor

22.01.2019 (Oppdatert: 22.01.2019) Annichen Smith Eriksen

EU vedtok 30/5, 2018 å forby all utendørs bruk av Confidor WG 70 (imidakloprid) fordi dette middelet er ekstremt giftig for bier. I vedtak fra Mattilsynet har bruksområdet for Confidor WG 70 blitt redusert for veksthuskulturer både for ordinær godkjenning og for of-label etikett.

Confidor er ikke lov å bruke mot ferskenbladlus i prydplanter i veksthus etter 19/12, 2018. Foto: Annichen Smith Eriksen

Hent pdf med info om hvilke plantevernmidler som kan brukes isteden for Confidor i de ulike kulturene.

Ny etikett og spesialpreparat for veksthus


Siste bruksdato for gammel etikett av Confidor WG 70 med reg.nr. 2012.20.14 var 19/12, 2018.

På ny etikett med reg.nr. 2018.64 er Confidor ikke lenger lov å bruke i prydplanter i veksthus, men Confidor er fortsatt lov å bruke mot skadedyr i tomat, agurk og paprika i veksthus. Med ny of-label etikett er Confidor lov til å bruke i salat som høstes i veksthus, men ikke i salat som selges til forbruker i potte.

 

På ny etikett er Confidor merket som "Spesialpreparat for veksthus". Dette betyr i praksis at når det er brukt et plantevernmiddel som er merket med "Spesialpreparat for veksthus", skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25)."

Dette er lettere sagt enn gjort. Det enkleste er å unngå å bruke Confidor i tomat, agurk, paprika og salat og bruke nyttedyr mot bladlus, mellus og trips eller andre plantevern midler (som en nødløsning – se info i tabell 2-4).

 

 

Tiltak mot skadedyr i prydplanter i veksthus

Etter 19/12, 2018 er det ikke lenger lov å bruke Confidor mot skadedyr i prydplanter i veksthus.  Det kan være aktuelt å sette ut snylteveps forebyggende mot bladlus i prydplanter – ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken for mer informasjon.

 

Bladlus

Følgende plantevernmidler godkjent mot bladlus i prydplanter i veksthus:

Pirimor har kontaktvirkende/lokalsystemisk effekt, men virker ikke mot ferskenbladlus og agurkbladlus. Pirimor er skånsom for nyttedyr.

Calypso er et systemisk middel og virker mot de fleste bladlusarter. Calypso er skadelig for nyttedyr, men har relativt kort ettervirkning.

Movento er et systemisk middel og virker mot de fleste bladlusarter, men kan gi skade på enkelte planteslag. Calypso er skånsom for snylteveps, men skadelig for rovmidd.

Raptol er et kontaktmiddel og virker mot de fleste bladlusarter, men kan gi skade på enkelte planteslag. Raptol er skadelig for nyttedyr, men har kort ettervirkning.

Decis Mega, Fastac 50 og Karate 5CS har kontaktvirkning, men virker ikke mot ferskenbladlus. Disse midlerne er svært skadelig for nyttedyr og har lang ettervirkning, slik at de ikke kan brukes sammen med nyttedyr.

Teppeki et systemisk middel som virker mot flere bladlusarter og er relativt skånsom for nyttedyr. Teppeki er godkjent på "Minor Use" etikett og du må laste ned tilleggsetikett. Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting i prydplanter.

 

Mellus (kvitfly)

Følgende plantevernmidler godkjent mot mellus i prydplanter i veksthus:

Calypso, Movento, Raptol, Decis Mega, Fastac og Karate virker også mot kvitfly.

Vertimec er et kontaktmiddel med dybdevirkning. Vertimec er skadelig for nyttedyr, men har relativ kort ettervirkning.

Admiral er et kontaktvirkende middel og er skånsom for nyttedyr.

 

Nelliktrips

Vertimec, Calypso, Movento, Raptol og Decis Mega, Fastac og Karate virker også mot nelliktrips.

 

 

Tiltak mot skadedyr i grønnsaker i veksthus

Selv om Confidor fortsatt er lov å bruke mot skadedyr i tomat, agurk, paprika og salat i veksthus etter 19/12, 2018 så skaper merkingen "Spesialpreparat for veksthus" utfordringer på hvordan planteavfallet fra planter behandlet med Confidor skal håndteres.

 

Den enkleste løsningen er å finne alternative metoder/plantevernmidler som kan brukes mot skadedyr istedenfor Confidor. I spiselige kulturer er nyttedyr det viktigste tiltaket mot skadedyr. På grunn av behandlingsfrist ved bruk av plantevernmidler, er det også lite ønskelig å bruke kjemi i veksthusgrønnsaker. Men ved store angrep av skadedyr kan det være nødvendig med en behandling med et plantevernmiddel for å få ned smittepresset før man fortsetter med utsett av nyttedyr.

 

Tomat

Mot mellus brukes det forebyggende utsett av rovtege (Macrolophus pygmaeus) og snylteveps (Encarsia formosa). Ved angrep av bladlus kan det settes ut snylteveps (Aphidius ervi eller A. colemani) og gallmygg (Aphidolethes aphidimyza). Ved store angrep av bladlus kan det som en nødløsning sprøytes med Pirimor, Movento, Teppeki eller Raptol og med Movento eller Raptol ved store angrep av mellus.

 

Paprika og agurk

Mot bladlus brukes det forebyggende utsett av snylteveps og gallmygg. Mot mellus kan rovmidd (A. swirskii) og snylteveps settes ut forebyggende. Ved store angrep av bladlus kan det som en nødløsning sprøytes med Pirimor eller Movento og med Movento mot mellus. Teppeki er godkjent mot bladlus i agurk, men ikke i paprika.

Mot trips i agurk er det ekstra viktig å ha gode forebyggende utsett med rovmidd og med rovtege (Orius majusculus) ved smittepress av voksne trips.

 

Salat

Ved angrep av bladlus i salat kan det sprøytes med Movento, Pirimor eller Raptol.

 

Ta kontakt annichen.smith.eriksen@nlr.no for mer info om integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.