Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland per 15. januar 2018

17.01.2018 (Oppdatert: 17.01.2018) ,  Annichen Smith Eriksen

Listen viser hvilke plantevernmidler som er godkjent i de ulike plantekulturene og hvilke endringer som har skjedd siden juni 2017.

Mattilsynet har kontroller i gartneriene for å se om plantevernmidlene brukes på lovlig måte. De tar planteprøver og sjekker sprøytejournaler og giftskap. Midler som ikke lenger er tillatt brukt, skal leveres inn til destruksjon.

 

Endringene i godkjente midler plantevernmidler siden juni 2017 er at Rovral 75WG har gått ut og at Alar 85, Admiral 100EC, Floramite, Rizolex 50FW og Danitron har fått ny etikett.

Raptol er et nytt middel som er godkjent mot skadedyr i blant annet prydplanter, tomat, salat og krydderurter. Det er gitt utvidet bruksområde for bruk av Vertimec i tomat, agurk, paprika, salat og krydderurter.

 

Se vedlagt liste over godkjente plantevernmidler i prydplanter, tomat, agurk, paprika, salat og krydderurter.