Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland per 30. april 2018

30.04.2018 (Oppdatert: 30.04.2018) ,  Annichen Smith Eriksen

Mattilsynet har kontroller i gartneriene for å se om plantevernmidlene brukes på lovlig måte. De tar planteprøver og sjekker sprøytejournaler og giftskap. Midler som ikke lenger er tillatt brukt, skal leveres inn til destruksjon.

Godkjente plantevernmidler oppbevart i giftskapet.

Endringer siden januar 2018 er at SmartBaymat Profesjonell, Ridomil Gold Granulat og Sumi-alpha har gått ut. PreFeRal og Serenade ASO har fått ny etikett. Nytt middel Geoxe 50WG er godkjent mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i veksthus.

Se vedlagt liste over godkjente plantevernmidler i prydplanter, tomat, agurk, paprika, salat og krydderurter.