Plantevernmidler mot bladlus i prydplanter i veksthus

12.04.2019 (Oppdatert: 25.04.2019) Annichen Smith Eriksen

19. desember 2018 var siste bruksdato for Confidor 70 WG i prydplanter i veksthus. I 2019 må vi bruke andre plantevernmidler og/eller nyttedyr mot bladlus. Her en oversikt over fordeler og ulemper med de ulike midlene mot bladlus, slik at du kan velge rett middel for å få optimal virkning.

Bladlus kan gjøre stor skade på prydplanter i veksthus. Foto: Annichen Smith Eriksen

Les hele artikkelen i vedlagt pdf.

 

Valg av plantevernmiddel

Det er per april 2019 godkjent åtte kjemiske plantevernmiddel mot bladlus i prydplanter i veksthus, men det er ikke et enkelt svar på hvilket plantevernmiddel du skal velge istedenfor Confidor. Valg av middel avhenger blant annet av bladlusart, om det brukes nyttedyr (biologisk plantevern) og klima i veksthuset.

 

Oversikt over virkningen av de ulike plantevernmidlene mot bladlus:

Middel

Virke-måte*

Rask

virkning

Langsom

virkning

Virker på alle

bladlus

arter

Virker ikke på

Fersken bladlus og

agurkbladlus

Skånsom for nyttedyr

Skadelig for nyttedyr

Pirimor

K

X

 

 

x

X

 

Calypso

S

 

X

X

 

 

X

Movento

S

 

X

X

 

X

X

Teppeki

S

 

X

X

 

X

 

Raptol

K

X

 

X

 

X

X

Decis Mega

K

 

 

 

X

 

X

Fastac

K

X

 

 

X

 

X

Karate

K

 

 

 

X

 

X

*Virkemåte: K = Kontaktvirkende og S = Systemisk

Ved ensidig sprøyting med midler fra samme middelgruppe, kan det bli dårlig virkning. Det må derfor veksle mellom midler med ulik virkningsmekanisme for å redusere faren for resistens. Decis, Fastac og Karate er i samme middelgruppe. Calypso, Movento, Pirimor, Raptol og Teppeki tilhører ulike middelgrupper og har forskjellig biokjemisk virkemåte.

Her en oversikt over fordeler og ulemper med de ulike midlene mot bladlus, slik at du kan velge rett middel for å få optimal virkning.

 

Pirimor

Fordeler

 • Rask virkning ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene.
 • Kan brukes sammen med nyttedyr. Skånsom for snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og A. ervi). Dreper opptil 75% av tripsrovmidd (N. cucumeris), men har bare 3-7 dagers ettervirkning.

 

Ulemper

 • Virker ikke mot ferskenbladlus og agurkbladlus.
 • Kontaktmiddel. Det er derfor viktig med god dekking av sprøytevæske på hele planten for å få god effekt. Nye skudd som dannes etter sprøyting har ingen beskyttelse.

 

Kommentarer

 • Ikke lov å bruke i planteutsalg.
 • På ny etikett med reg nr. 2011.19.19 er Pirimor ikke lenger lov å bruke på prydplanter i veksthus. Med gammel etikett med reg.nr. 2011.19.14 er Pirimor lov å bruke mot bladlus i prydplanter i veksthus til og med 26. 9. 2020.

 

 

Calypso 480 SC

Virkemåte

 • Akutt giftig nerve- og magevirkning på bladlus. Virkningstid ca. en uke. Ved hurtig vekst av plantene vil virkningen vare kortere og ved langsom vekst, vil virkningen vare lenger enn en uke.

 

Fordeler

 • Virker mot de fleste bladlusarter.
 • Systemisk middel (oppover i planten). Beskytter også ny vekst.

 

Ulemper

 • Bladlusene dør ikke med en gang. Ifølge etiketten kan skadedyrene opptre i kulturen et par dager etter sprøyting.
 • Relativt skadelig for nyttedyr. Dreper opptil 50% av tripsrovmidd (N. cucumeris), men har ingen ettervirkning. Dreper opptil 75% av snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og ervi) og det er ikke data om ettervirkning.

 

Kommentarer

 • Ikke lov å bruke i planteutsalg.

 

 

Movento SC 100 

Virkemåte

 • Ufullstendig utvikling av insekter slik at det dør. Voksne bladlus føder færre unger og det blir dermed mindre nye bladlus.

 

Fordeler

 • Virker mot de fleste bladlusarter.
 • Systemisk både oppover og nedover i plantene slik at middelet beskytter både ny og gammel vekst på planten.
 • Relativ lang virkningstid.
 • Skånsom for snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og A. ervi).

 

Ulemper

 • Movento dreper ikke de voksne bladlusene direkte, men de dør etter hvert. Det kan ta opptil 10 dager før bladlusene dør.
 • Det er observert skade på enkelte planteslag og det er viktig å ikke bruke høyrer dose enn anbefalt.
 • Skadelig for tripsrovmidd (N. cucumeris). Dreper opptil 100%, men det er ikke data for ettervirkning.

 

Kommentarer:

 • Movento er godkjent på of-label mot skadedyr i prydplanter i veksthus. Ta kontakt med Norsk Gartnerforbund for å få tilsendt tilleggsetikett for off-label bruk.

 

 

Teppeki

Virkemåte

 • Næringsopptaket stopper etter få timer, men det tar flere dager før bladlusene dør.

 

Fordeler

 • Virker mot de fleste bladlusarter.
 • Systemisk middel som transporteres oppover i planten og gir beskyttelse også på nye blader som utvikles. Teppeki transporters også innad i bladene – fra bladoversiden og til undersiden av bladet.
 • Virkningen er ikke temperaturavhengig.
 • Virkningstiden er opptil 4 uker.
 • Kan brukes sammen med nyttedyr. Skånsom for tripsrovmidd (N. cucumeris) og snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og A. ervi).

 

Ulemper

 • Det tar flere dager etter sprøyting før bladlusene dør.

 

Kommentarer

 • Godkjenningen i prydplanter i veksthus gjelder for "utvidet bruksområde av mindre betydning" og det må lestes ned tilleggsetikett for å kunne bruke Teppeki mot bladlus på prydplanter i veksthus.

 

 

Raptol

Virkning

 • Virker på bladlusen sitt nervesystem slik at næringsopptak og formering stanser umiddelbart.

 

Fordeler

 • Virker mot de fleste bladlusarter.
 • Rask virkning og bladlusene dør innen få timer.
 • Selv om Raptol er skadelig for nyttedyr, blant annet tripsrovmidd (N. cucumeris) og snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og A. ervi), så er det bare noen dager ettervirkning. Det kan dermed settes ut nye nyttedyr få dager etter sprøyting.
 • Godkjent også til bruk i økologisk produksjon.

 

Ulemper

 • Kontaktmiddel. Det er derfor viktig med god dekking av sprøytevæske på hele planten for å få effekt. Nye skudd som dannes etter sprøyting har ingen beskyttelse.
 • Kan gi skade (oljebelegg) på bladene.
 • Skadelig for nyttedyr, men kort ettervirkning.

 

 

Decis Mega EW50

Virkning

 • Har kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot bladlus.

 

Ulemper

 • Virker ikke mot ferskenbladlus og agurkbladlus.
 • Kontaktmiddel. Det er derfor viktig med god dekking av sprøytevæske på hele planten for å få effekt. Nye skudd som dannes etter sprøyting har ingen beskyttelse.
 • Kan ikke brukes sammen med nyttedyr. Dreper 100 % og har lang ettervirkning (8-12 uker).

 

 

Fastac 50

Virkning

 • Har kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot bladlus.

 

Fordeler

 • Virker raskt og bladlusa dør når den kommer i kontakt med middelet eller suger på blader som er behandlet.
 • Siden Fastac har frastøtende effekt på bladlus, så beskyttes behandlede plantedeler over lang tid.

 

Ulemper

 • Virker ikke mot ferskenbladlus og agurkbladlus.
 • Kontaktmiddel. Det er derfor viktig med god dekking av sprøytevæske på hele planten for å få effekt. Nye skudd som dannes etter sprøyting har ingen beskyttelse.
 • Kan ikke brukes sammen med nyttedyr. Dreper 100 % og har lang ettervirkning (8-12 uker).

 

Kommentarer

 • Ikke lov å bruke i planteutsalg.

 

 

Karate 5CS

Virkning

 • Har kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot bladlus. Virkningstiden variere fra 1 til 3 uker.

 

Fordeler

 • Effekten er lite påvirket av temperatur og luftfuktighet.

 

Ulemper

 • Virker ikke mot ferskenbladlus og agurkbladlus.
 • Kontaktmiddel. Det er derfor viktig med god dekking av sprøytevæske på hele planten for å få effekt. Nye skudd som dannes etter sprøyting har ingen beskyttelse.
 • Kan ikke brukes sammen med nyttedyr. Dreper 100 % og har lang ettervirkning (8-12 uker).

 

 

Snylteveps mot bladlus

Snyltevepsen Aphidius colemani virker mot ferskenbladlus og agurkbladlus og snyltevepsen Aphidius ervi virker mot grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus.

Snyltevepsene er god på å søke og finne begynnende/små angrep av bladlus. Men siden de bare virker på noe få bladlusarter, må du vite hvilke bladlusart du har angrep av for å få effekt.

 

Ta kontakt så hjelper jeg deg med en strategi for integrert plantevern mot bladlus.

annichen.smith.eriksen@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.