Plantevernmidler og håndteringsfrist per 14/5, 2020

14.05.2020 (Oppdatert: 15.05.2020) Annichen Smith Eriksen

I Plantevernforskriften står det at ved spredning av plantevernmidler på landbruksareal, inkludert veksthus, skal arbeidstaker som bruker eller ha tilgang til sprøytet areal informeres om håndteringsfrist.

Verneutstyr til bruk ved sprøyting og håndtering av planter. Foto: Annichen Smith Eriksen

Håndteringsfrist

Håndteringsfrist defineres som: «Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlet areal eller håndtere behandlete planter/plantedeler.»

På etikettene til plantevernmidlene finner du informasjon om hvilket verneutstyr som skal brukes og håndteringsfristen for det aktuelle plantevernmiddelet. 

 

Tabell 1, 2 og 3 i vedlagt pdf viser hvilke håndteringsfrister som gjelder for plantevernmidlene som er godkjent per 14/5, 2020 mot skadedyr, sopp og til vekstregulering i de ulike veksthuskulturene.

 

For de fleste plantevernmidlene som er godkjent i veksthuskulturer er håndteringsfristen 24 timer. For noen få midler er håndteringsfristen 48 timer.

 

Hent tabellene med info om håndteringsfrist for plantevernmidler mot skadedyr, sopp og til vekstregulering i veksthuskulturer.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.