Raptol – nytt middel mot skadedyr

17.01.2018 (Oppdatert: 17.01.2018) ,  Annichen Smith Eriksen

Raptol er et nytt middel mot skadedyr i blant annet prydplanter, tomat, salat og krydderurter i veksthus. Raptol har reg.nr. 2017.20 og inneholder pyretrum og rapsolje.

Raptol er godkjent mot følgende skadedyr i de ulike veksthuskulturene:

Bladlus i tomat, salat, krydderurter og prydplanter.

Mellus i tomat og prydplanter

Trips i tomat og prydplanter

Spinnmidd i tomat og prydplanter

Sommerfugl-, planteveps- og bladlbillelarver i prydplanter, salat og krydderurter og

Skjoldlus, sikader, sugere og teger i prydplanter.

 

I følge etiketten virker ikke Raptol mot salatbladlus og borende- og minerendelarver.

Behandlingsfristen er 3 dager i tomat og 7 dager i salat og krydderurter.

 

Middelet er kontaktvirkende og behandlede skadedyr dør innen få timer ifølge informasjonen på etiketten. Raptol er skadelig for nyttedyr, men ettervirkningen er relativ kort (maks en uke).