Requiem Prime – nytt middel mot trips, mellus og spinnmidd

09.01.2020 (Oppdatert: 09.01.2020) Annichen Smith Eriksen

Requiem Prime er et nytt plantevernmiddel som er godkjent mot trips, mellus og spinnmidd i agurk og paprika i veksthus og mot trips i jordbær i veksthus.

Trips kan gjøre stor skade i agurk. Foto: Annichen Smith Eriksen

Rask virkning mot trips, mellus og spinnmidd

Requiem Prime virker raskt, men har ingen langtidseffekt. Dette middelet inneholder planteekstrakt av sitronmelde (Chenopodium ambrosioides). Requiem Prime påvirker bevegelse og åndedrett til trips, mellus og spinnmidd.

Ifølge etiketten kan du forvente middels til god effekt (ca. 50-70 %) mot spinnmidd og mellus og noe effekt (ca. 40-50%) mot trips. Siden dette er et kontaktvirkende middel, må det sprøytes slik at det blir god dekking også på undersiden av bladene der spinnmidd og mellus sitter. Det anbefales å gjenta behandlingen 2-3 ganger med en ukes mellomrom og eventuelt gjenta dette etter 3 uker en til to ganger til.

 

 

Skånsomt for nyttedyr og ingen behandlingsfrist

En fordel med Requiem Prime er at det er skånsomt for nyttedyr. Ifølge etiketten er middelet skånsomt for snylteveps mot mellus (Encarsia formosa) og rovtege mot trips (Orius majusculus). Det er 25-50% dødelighet for rovmidd mot mellus og trips (A. swirskii) og ingen data om ettervirkning. Men det er dessverre ingen informasjon fra Koppert eller fra Biobest om effekt på rovmidd mot spinnmidd (P. persimilis), rovmidd mot trips (N. cucumeris) eller snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani).

 

En annen fordel med Requiem Prime er at det er ingen behandlingsfrist ved sprøyting.

 

 

Prøvesprøyt

Når du bruker et nytt plantevernmiddel, bør du alltid prøvesprøyte på noen få planter først for å se om middelet kan gi skade på plantene eller ikke.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.