Skadedyr på trendy grønnplanter

06.10.2020 (Oppdatert: 06.10.2020) Annichen Smith Eriksen

Ulike typer grønnplanter er blitt svært populære, men dessverre er det mange skadedyr som også liker disse plantene.

Monstera ‘Monkey leaf’ er en populær plante som tripsen liker godt. Foto: Annichen Smith Eriksen

Renessanse for grønnplanter

I gamle dager; på 1980-tallet, var det moderne med grønnplanter (også kalt dekorasjonsplanter). Flere av disse planteslagene, som eksempel Philodendron, Monstera, Dieffenbachia, Kroton m.m. er blitt populære igjen og produseres i norske gartnerier.

 

 

Gamle og nye skadedyr

Småplanter og halvfabrikata av ulike arter av grønnplanter kommer fra mange land og dessverre har mange planter med seg blindpassasjerer i form av diverse skadedyr. De vanligste skadedyrene på denne type planter er trips og spinnmidd. Angrep av ullus kan også forekomme. Det er derfor ekstra viktig å sjekke plantene ved mottak for å oppdage angrep tidlig og å ha en plan for integrert plantevern klar for de aktuelle skadedyrene.

 

 

Trips

Følg med på gule limfeller og sjekk plantene slik at du raskt kan oppdage angrep av trips. Ta noen tilfeldige planter og rist de over et hvitt ark og se om det detter ut noen trips.

 

Vi har funnet ulike tripsarter på grønnplanter. Ofte er det angrep av amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis), men det har også vært angrep av bladtrips slik som Echinothrips americanus og Thrips setosus. Siden er det to ulike strategier mot amerikansk blomstertrips og bladtrips, er det viktig å hvite hvilken type trips det er angrep av. Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken så hjelper vi deg med artsbestemming av trips.

 

 

Amerikansk blomstertrips

Kjemiske plantevernmidler virker dårlig mot amerikansk blomstertrips, men nyttedyr (rovmidd og rovtege) virker bra. Vi har god erfaring med integrert plantevern mot amerikansk blomstertrips i mange pottekulturer, men det er viktig å ha forebyggende rutiner for å lykkes.

Ofte er småplantene behandlet med kjemiske plantevernmidler slik at det er vanskelig å starte direkte med nyttedyr. Jeg vil derfor foreslå en «importsprøyting» med Vertimec siden dette er en av de få plantevernmidlene som fortsatt virker mot amerikansk blomstertrips. Når plantene sprøytes rett etter innpotting er de små og det blir god dekking og dermed god effekt av sprøytingen.

Blås ut rovmidd mot trips (N. cucumeris, A. swirskii eller A. montdorensis) 2 uker etter sprøytingen med Vertimec og gjenta utsettet etter 2 uker en til to ganger.

 

 

Bladtrips

Kjemiske plantevernmidler (f.eks. Vertimec og Conserve) virker brukbart mot bladtrips, men rovmidd og rovtege virker ikke godt nok. Siden ingen av plantevernmidlene mot trips virker på alle stadiene (egg, nymfer, puppe og voksen), er det viktig å gjenta behandlingene med en ukes mellomrom inntil angrepet er under kontroll.

 

 

Spinnmidd

Spinnmidd ser vi sjeldent på utplantingsplanter og julestjerne, men dette skadedyret liker mange av grønnplantene. Se etter gule prikker på bladene og lete etter spinnmidd på undersiden av bladene.

 

Ved angrep av spinnmidd sprøytes plantene med Floramite for å få ned smittepresset. Siden Floramite er kontaktvirkende og spinnmidden sitter på undersiden av bladene, er det vanskelig å få god nok virkning med bare å sprøyte. Vi har god erfaring med først å sprøyte med Floramite og deretter å sette ut rovmidd (Phytoseiulus persimilis). Det er ekstra viktig å sette ut store nok doser med rovmidd for å få en rask og god nok effekt.

 

 

Ullus

Ullus er et «problembarn» fordi dette skadedyret er vanskelig å bekjempe med kjemiske plantevernmidler og vi har liten erfaring med nyttedyr.

 

Det er ekstra viktig å sjekke plantene nøye for å oppdage angrep av ullus. Ved store angrep må plantene kastes for å få ned smittepresset så raskt som mulig. Movento (off-label etikett), Calypso 480 SC og Decis Mega EW50 er godkjent mot ullus. Men Calypso er gått ut og siste bruksdato er 3/2, 2021.  Det er viktig å gjenta behandlingene inntil angrepet er under kontroll. Disse plantevernmidler er skadelig for nyttedyr og egner seg ikke i integrert plantevern.

Marihøna Cryptolaemus montrouzieri er godkjent mot ullus, men det kan være vanskelig å få god nok effekt.

 

 

Skreddersy planteverntiltakene

For å få best mulig effekt av planteverntiltakene mot de ulike skadedyrene, må det settes ut nok nyttedyr og/eller behandle mange nok ganger med plantevernmidler i forhold til smittepresset.

 

Ta kontakt så hjelper jeg deg med plantevern mot skadedyr på grønnplantene: annichen.smith.eriksen@nlr.no

 

Hent pdf versjonen av artikkelen med bilder av skadedyrene her.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.