Ta i bruk nye strategier for integrert plantevern i veksthus

28.02.2018 (Oppdatert: 05.03.2018) Annichen Smith Eriksen

I 2017 skjedde det mye på skadedyrfronten i veksthusproduksjon i Norge. Vi fikk et nytt skadedyr, et nytt nyttedyr, flere nye produkter av gode gamle nyttedyr og en ny metode for fòring av rovmidd. Bruk de nye mulighetene til å få bedre effekt av strategiene for integrert plantevern mot skadedyr.

Gamle og nye poser med rovmidd mot trips og mellus.

Nytt skadedyr

I 2017 kom det angrep av tomatminermøll (Tuta absoluta) i gartnerier i Rogaland. Tuta er en farlig skadegjører og kan gjøre stor skade i tomatproduksjonen, men den ble ikke definert som en karanteneskadegjører i Norge. Heldigvis gikk det bra i 2017 og angrepene kom under kontroll.

 

I 2018 er det likevel viktig å være på vakt og ta følgende nødvendige forhåndsregler:

Heng opp ferromonfeller til overvåking slik at du oppdager om du har Tuta i veksthuset ditt før du ser skade på plantene.

Sett ut rovtegen Macrolophus pygmaeus forebyggende uken etter planting.

Ha gode rutiner på emballasje og kasser til høsting slik at du ikke får inn smitte.

 

Nytt nyttedyr

I 2017 fikk vi godkjent en ny rovmidd Amblyseius montdorensis i Norge med produktnavnet "Monty-line". Den spiser både trips og mellus.

 

En av fordelene med denne rovmidden er at den også kan spise 2. nymfestadiet av trips, mens de gamle rovmiddene (N. cucumeris og A. swirskii) bare spiser 1. nymfestadiet. Både A. montdorensis og A. swirskii spiser mellus, men A. montdorensis er mer aktiv ved lavere temperaturer enn A. swirskii.

 

"Monty-line" er enda et hjelpemiddel i kampen mot trips og mellus. Noen gartnerier prøvde denne rovmidden i 2017, men vi trenger mer erfaring for å få optimal bruk, blant annet med hva er rett dose i forhold til kost/nytte verdi. Jeg vil oppfordre til å gjøre egne tester i veksthusene deres slik at vi får mer praktisk erfaring med Amblyseius montdorensis.

 

Gamle rovmidd i ny forpakning

Høsten 2017 kom en ny pose med rovmidd mot trips og mellus i salg i Norge. Det nye produktet heter "Ulti-Mite Swirskii". Disse posene inneholder den samme "gamle" rovmidden A. swirskii, men posene er forbedret slik at de skal virke bedre under både høy og lav luftfuktighet.

 

I følge produktinformasjonen kan de nye posene under ugunstige klimaforhold virke opptil dobbelt så bra og er virksomme i flere uker enn de gamle posene.

Så langt har vi god erfaring med "Ulti-Mite Swirskii " i lysagurk der det kan være tørt og varmt klima.

 

"Amblyline stick" og "Swirskiline stick" er poser som inneholder henholdsvis tripsrovmidd (N. cucumeris) og rovmidden A. swirskii.

Fordelen med dette produktet er at posene sitter på en pinne, slik at de er lette å sette ut f. eks. i potteplanter. Disse posene kan være en god løsning på å få en god etablering av rovmidd mot trips i ampler med utplantingsplanter i 2018.

 

Ny metode for fòring av rovmidd

Produktet "Nutrimite" inneholder pollen og brukes til å fôre rovmidd. Rovmidden får nok mat og klarer dermed å etablere seg selv om det ikke er trips eller mellus på plantene. I forsøk er det god effekt av å blåse ut pollen på planter hver uke eller hver 14. dag der det er satt ut rovmidden A. swirskii. Men Nutrimite ga ikke god nok effekt på tripsrovmidd (N. cucumeris).

 

Dersom du har angrep av trips og mellus i agurk i 2018, kan det være aktuelt å blåse ut "Nutrimite" for å få en endre bedre effekt av rovmidden A. swirskii.

 

 Artikkelen i pdf versjonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.