Teger i agurk

21.08.2018 (Oppdatert: 29.08.2018) Annichen Smith Eriksen

Vanligvis er ikke teger et problem i agurk. Sommeren 2018 har vært varm og i år har det vært mye innflyging av teger i flere veksthus. Dette har ført til store skader og avlingsstap på agurk.

Skade av teger i agurk. Foto: Astrid Sigaard Andersen

Skade

Nymfer og voksne suger plantesaft. Tegene sprøyter inn et giftstoff i planten som fører til deformering og misvekst både på blader, vekstpunkt og agurkfrukter.

 

Biologi

Det er flere tegearter som kan gjøre skade i veksthuskulturer, men håret engtege (Lygus rugulipennis) er mest vanlig i agurk.

Vanligvis har håret engtege en generasjon på friland i Norge. Tegen legger egg inn i plantevevet (er ikke synlige). Egget klekkes til en nymfe og det er 5 nymfestadier før den danner vinger og blir en voksen tege.

 

Voksne teger overvintrer på vegetasjonen ute. Når temperaturen stiger over 10oC våkner de til live og kan fly inn i veksthuset der de legger egg. På sensommer/høst når temperaturen synker og dagene blir korte, vil tegen gå i "hvilemodus" (diapause) på friland. Det betyr at den ikke lenger spiser eller legger egg. I veksthus der det er høy temperatur og lang dag, vil den fortsette å utvikle seg og gjøre skade på plantene.

 

Bekjempelse

Vi har dessverre ingen godkjente nyttedyr mot teger.

Vanning med Confidor virker mot teger. Confidor er ikke godkjent mot teger i agurk, men det er godkjent mot bladlus og mellus i agurk og har 3 dagers behandlingsfrist.

Nå på sensommeren kan det være innflyging både av teger, bladlus og mellus, og da kan det være aktuelt å ta en vanning med Confidor etter planting.

 

Sprøyting med Confidor er svært skadelig for nyttedyr, mens vanning er mer skånsomt for noen av nyttedyrene. I følge toleranselisten fra Koppert, er vanning med Confidor skånsom for rovmidd mot trips (N. cucumeris og A. swirskii), snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og A. ervi) og gallmygg mot bladlus (Aphidolethes aphidimyza).

Vanning med Confidor dreper opptil 50 % av rovmidd mot spinnmidd (Phytoseiulus persimilis) og har ca. 2 uker ettervirkning.

 

Vær klar over at vanning med Confidor er svært skadelig for rovtege mot trips (Orius majusculus) og snylteveps mot mellus (Encarsia formosa) og har lang ettervirkning, opptil 4-6 uker for rovtege og mer enn 12 uker for Encarsia.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.