2019 05 08 09 41 16
⋅ Veksthus

Bladsaftprøver i økologisk tomatproduksjon

Bladsaftanalysen er et godt verktøy for evaluering av gjødselstrategi og til etterforskning av næringsmangel i kulturen.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20190917 153045
⋅ Veksthus

Jordprøver i økologisk tomatproduksjon

Jordprøver er et godt verktøy til bruk for gjødselsplanlegging og avdeking av primærmangel i planteproduksjon. Prøven kan tas både ved dyrking i jordbed eller i vekstmedier som torv og kokos.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20180824 093410
⋅ Veksthus

Valg og bruk av næringsanalyser i økologisk tomatproduksjon

Ved bruk av ulike analyser som jord-, vann-, bladsaft- og planteanalyse kan man følge med på næringsstatus til jord og planter. Men hvilke analyser skal man bruke, hvor mange og når?
NLR Viken Veksthusrådgivning
Bladunderside
⋅ Veksthus

Entyloma dahliae – georgineflekksot

Georgineflekksot er ikke en ny skadegjører, men den har vært et problem i Dahlia de siste årene. Det kan derfor være lurt å sette inn forebyggende tiltak tidlig
NLR Viken Veksthusrådgivning
Tegeskade pa agurk 2018 ASA
Medlem
⋅ Veksthus

Teger i agurk

Vanligvis er ikke teger et problem i agurk. Men enkelte år kan det komme innflyging av teger inn i veksthusene. Angrep av teger kan gi store skader og avlingsstap på agurk.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Nyspiret tomat
Medlem
⋅ Veksthus

Oppal av tomat

Dyrkningsveiledning for oppal av tomat
NLR Viken Veksthusrådgivning
Veksthus mot bla himmel ASA 2018
Medlem
⋅ Veksthus

P-bånd og lukeåpning

Når årstidene skifter kan det være nyttig å se over settpunkter som er typiske sommer og vinter- innstillinger.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Agrobacterium i Yellow Empire
⋅ Veksthus

Bakteriesvulst (Agrobacterium tumefaciens)

Vi ser den iblant på margeritter, og av og til på andre planteslag. Bakteriesvulst er en sjukdom som er forårsaket av bakterien Agrobacterium tumefaciens
NLR Viken Veksthusrådgivning
2015 05 28 04 21 54
⋅ Veksthus

Mospilan SG – nytt skadedyrmiddel

Mospilan er et nytt plantevernmiddel som er godkjent mot bladlus, trips og mellus i prydplanter i veksthus og mot bladlus og mellus i jordbær.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Tuta Absoluta Foto Annichen Smith Eriksen
⋅ Veksthus

Strategi mot tomatmøllen Tuta absoluta

Sør-Amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) kan gjøre stor skade med opptil 90% avlingsreduksjon i tomat. I april 2017 ble denne skadegjøreren for første gang påvist i Norge.
NLR Viken Veksthusrådgivning
020
⋅ Veksthus

Integrert plantevern mot skadedyr i utplantingsplanter

Utplantingsplanter er utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for forebyggende utsett av nyttedyr og sprøyting ved behov, har vi erfart at integrert plantevern (IPV) fungerer bra.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Tomater i veksthus Foto Annichen Smith Eriksen
⋅ Veksthus

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat

Tomat er utsatt for angrep av spinnmidd og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt mot skadedyr i tomat.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Mellus pa ugress
⋅ Veksthus

Hvordan oppdage skadedyr i veksthuskulturer

Trips, bladlus, spinnmidd og mellus (kvitfly) er de vanligste skadedyrene i veksthuskulturer. Det er viktig å oppdage angrep tidlig og helst før du ser skade på plantene.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Menno Florades Skade i agurk Foto Astrid S Andersen
Medlem
⋅ Veksthus

Skade av Menno Florades i Agurk

Desinfeksjonsmidlet Menno Florades brukes til rengjøring i veksthus, særlig der man har problemer med virus. Men bruken kan gi skader i agurk.
NLR Viken Veksthusrådgivning
1 2 3 4 ... 7