Sommerblomster
⋅ Veksthus

Vekstregulering i sommerblomster

Vekstregulering er en viktig del av sommerblomstproduksjonen. Valg av vekstreguleringsmiddel, dosering og riktig timing i forhold til utvikling er avgjørende for sluttproduktet.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Bie i Astranthia1 MB
⋅ Plantevern

Produksjon av bievennlige utplantingsplanter

Utplantingsplanter som skal merkes som bievennlig, må både være attraktive for bier og produseres slik at det ikke er skadelig virkning av plantevernmidler når plantene selges.
NLR Viken Veksthusrådgivning
070
⋅ Skadedyr

Tripsrovmidd mot trips i utplantingsplanter

Tripsrovmidd Neoseiulus cucumeris er billig, kan settes ut forbyggende og gjør en god jobb med å holde angrepet av trips under kontroll på potteplanter.
NLR Viken Veksthusrådgivning
IMG 1164
⋅ Plantevern

Rovtege mot mellus i tomat

Forebyggende utsett av rovtegen Macrolophus pygmaeus etter planting bidrar til at det blir lettere å holde eventuell angrep av mellus under kontroll i tomat senere i sesongen.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Veksthus dyrking direkte jord
⋅ Veksthusteknikk

Veksthusbygg for dyrking direkte i bakken

Korleis endre eksisterande veksthus til dyrkingshus godkjent etter nytt regelverk for økologisk veksthusproduksjon?
NLR Nordvest
20220825 124027
⋅ Veksthus

Utprøving av biostimulanter i salatproduksjon

I salat selges alle grønne plantedeler. For økonomien i produksjonen er det dermed viktig at plantene vokser og utvikler seg så optimalt som mulig. I forsøket beskrevet under ble biostimulanter testet ut i salatproduksjonen for å se om dette ville påvirke produksjonen og sluttproduktet i positiv retning.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Plantevvernmidler Silke
⋅ HMS

Hvilken holdning har du til plantevernmidler?

Noen mener at plantevernmidlene som brukes i dag ikke er så farlige som tidligere. Andre liker ikke å bruke plantevernmidler og vil helst unngå dem. Noen «ser litt mellom fingene» og stoler på at det går bra. Holdningen gjenspeiler seg tydelig i hvordan plantevernmidler oppbevares og håndteres i eget gartneri.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20220601 095007
⋅ Veksthus

Vektregistrering i agurk

Bruken av vekstregistering kjenner vi særlig fra tomatproduksjon og fra forsøksarbeid. Men metoden brukes også i agurk, og med rett bruk kan den bli en god hjelp for gartneren.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20220513 095637
⋅ Plantevern

Bladskimmel i Impatiens

I 2008 ble bladskimmel påvist i Impatiens walleriana for første gang i Norge. Den aggressive soppsykdommen førte til at mange kuttet ut denne produksjonen i de påfølgende årene og at andre alternative planteslag ble valgt til planting på kirkegårder og i offentlige anlegg for å unngå problemet.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20170213 135644
Medlem
⋅ Veksthus

Rens steinullmatter mellom hold

Det er tid for nyplanting i agurk. Skal steinullmattene brukes om er det risiko for økt smittepress av sopp og bakterier.
NLR Viken Veksthusrådgivning
20210622 180744
⋅ Plantehelse

Mottakskontroll

Det er stor aktivitet med innkjøp og etablering av småplanter nå. Uansett hvor plantene kommer fra, er det viktig med en skikkelig mottakskontroll
NLR Viken Veksthusrådgivning
IMG 3272
⋅ Veksthus

Dyrkningsveiledning Mikrogrønt

Veiledning for konvensjonell og økologisk produksjon av mikrogrønt
NLR Viken Veksthusrådgivning
Foto: Annichen Smith Eriksen
⋅ Skadedyr

Krevende kamp mot bladlus

Ulike typer planteproduksjon krever ulike strategier mot bladlus.
NLR Viken Veksthusrådgivning
1 2 3 4 ... 9