Skuddtoppmidden liker seg mellom unge blad, i vekstpunkt og knopper. Suging fører til at blader stopper opp i vekst og dermed blir mindre enn normalt. På dahlia blir også angrepne blader blankere enn vanlig og bladkanten krøller seg inn/bladene blir deformerte. Et stort angrep som ikke behandles kan føre til at planten stopper helt opp i vekst. På ett og samme bord kan det godt stå planter med sterke symptomer sammen med tilsynelatende "friske" planter. Når tydelige skader sees på plantene er det som regel mye skuddtoppmidd til stede. Siden skuddtoppmidden bare er halvparten så stor som spinnmidden, må man bruke en god lupe for å se dem.

Skuddtoppmidd formerer seg raskt, ved optimal temperatur er hele livssyklusen unnagjort på 6 dager. Den raske livssyklusen ved høy temperatur, gjør at angrep kan utvikle seg fort nå på vår og sommer.

Ved angrep er det aktuelt å sprøyte med Vertimec med ca. en ukes mellomrom. Planter med tydelige skade bør kastes.

Husk at skuddtoppmidd kan angripe en rekke planteslag, eføy og begonia har vi sett skade på flere ganger.

Har du mistanke om angrep av skuddtoppmidd, ta gjerne kontakt med din lokale rådgiver!