Vekstregulering av sommerblomster uten CCC

27.02.2019 (Oppdatert: 28.02.2019) Magne Berland

Vi går nå inn i den andre sesongen med produksjon av sommerblomster der det ikke er tillatt å bruke CCC. Det er dessverre fortsatt ikke kommet noen avklaring om erstatningsmiddel og i mellomtiden må produsentene finne alternativer. Bonzi og Alar er aktuelle til de aller fleste planteslag, enten det ene eller begge i blanding.

Mattilsynet har brukt mer enn ett år på å behandle klagen fra importøren/produsenten av Kompakt 5C, og det er dessverre fortsatt ikke kommet noen avklaring. Dette er ytterst beklagelig, og Mattilsynet har siden årsskiftet lovet en snarlig avklaring på denne saken. NLR har gjentatte ganger vært i kontakt med Mattilsynet i denne saken, og vi purrer fortsatt med jevne mellomrom. I tillegg følger produsent og importør opp saken.

 

I mellomtiden må produsentene finne alternativer. Bonzi og Alar er aktuelle til de aller fleste planteslag, enten det ene eller begge i blanding. Det er utarbeidet en tabell med forslag til vekstregulering av sommerblomster uten CCC, denne finnes på våre hjemmesider her:

https://veksthus.nlr.no/fagartikler/vekstregulering-sommerblomster/ (krever passord)

I tillegg er det laget en litt mer omfattende oversikt over vekstregulering til kulturer der en tradisjonelt er brukt CCC. Denne oversikten finner du her:

https://veksthus.nlr.no/fagartikler/vekstregulering-uten-ccc/

 

Der det er oppgitt i tabellen at Alar virker, vil normalt også Bonzi ha veksthemmende effekt. Alar kan kun sprøytes på plantene, mens Bonzi også kan vannes ut. Der det er aktuelt å vanne med Bonzi, er det mest vanlig å brusevanne plantene, ikke bruke undervanning. Husk at sein vanning med Bonzi vil påvirke veksten i plantene etter utplanting. Normalt anbefales det ikke å vanne plantene med Bonzi seinere enn 4-5 uker før salg, men dette avhenger av planteslaget. Det er ofte gunstig å sprøyte plantene med Alar en eller flere ganger etter potting/topping, for deretter å sprøyte med Bonzi sist i kulturtida. Alar forsinker ofte blomstringen, og gir dessuten små blomster.

De fleste planteslag der en tradisjonelt har brukt CCC, reagerer også på vekstregulering med Bonzi. Men fremdeles er det noen planteslag der en har ingen eller liten erfaring med bruk av Bonzi i plassen for CCC. Eksempel på disse er ulike Begonia. Andre planteslag krever erfaring for å få et godt resultat, se artikkel over.

 

Veksthemming stemor - Planten til høyre har fått for mye veksthemming.

 

I tillegg til de vekstregulerende midlene Bonzi og Alar er flere supplerende tiltak aktuelle.

Topping

Flere toppinger gir flere brudd på plantene og mindre strekningsvekst. Det er viktig å toppe plantene gjentatte ganger mens de er små, topp dem gjerne første gang 1-2 uker etter potting, og gjenta toppingen omtrent hver 2. eller 3. uke. Men husk at en del planteslag ikke egner seg å toppe flere ganger, det gir lett en dårlig fasong på plantene (margeritter, Cosmos, Dahlia med flere).

Temperatur

Veksten i plantene kan i stor grad styres ved hjelp av temperaturen, men husk at lav temperatur normalt forlenger kulturtida noe. Enkelte sommerblomster kan dyrkes omtrent helt uten kjemisk vekstregulering dersom temperaturen holdes under kontroll.

Negativ DIF og DROP har god effekt til de fleste planteslag. DROP brukes gjerne i kombinasjon med kjemisk vekstregulering til de fleste kulturene.

Vanning og gjødsling

Det er avgjørende å styre vanningen, for mye vann gir ofte for sterk vekst. Noen planteslag tåler godt å tørke litt, andre ikke. Ikke la plantene tørke så mye at det blir sviskade i bladene, det kan lett føre til angrep av gråskimmel. Forsiktig vanning vil oftest gi det beste resultatet, men utover våren kan dette i blant være vanskelig å få til.

Det er også viktig å ikke ha for mye nitrogen i næringsløsningen sist i kultutida. Ofte reduseres da mengden kalksalpeter til 30-40 % i forhold til fullgjødsel. Sist i kulturtida er det også aktuelt å senke ledetallet noe, dette fordi vannforbruket øker mye når det blir mye lys og varme.

 

Lykke til med sommerblomstene!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.