Vekstregulering av sommerblomster - Uten bruk av Cycocel (CCC)

02.11.2018 , Magne Berland

I tabellen nedenfor finner dere forslag til vekstregulering av sommerblomster uten bruk av CCC, forslag til alternative tiltak er skissert under den enkelte kultur.

Osteospermum, foto Magne Berland

Les plantene!
Ved bruk av veksthemmende stoff er det viktig å kunne forutse veksten i plantene i tiden fremover. Prøvesprøyt dersom du ikke har erfaring. Variable vekstforhold kan føre til at effekten blir utilsiktet. Blandingene i tabellen nedenfor kan være aktuelle å prøve til flere planteslag enn de som er nevnt. Husk at vanning med Bonzi lett kan gi for sterk effekt og stans i veksten.

NLR Viken har i en årrekke distribuert en tabell med forslag til vekstregulering av sommerblomster, men uten Cycocel må en lære en del på nytt. Testsprøyting med Alar og Bonzi til planteslag der det tradisjonelt er brukt CCC tidligere, er et viktig tiltak.

Husk også at tørking, lav temperatur, negativ DIF og DROP gir effektiv vekstregulering til mange planteslag. Disse tiltakene er aktuelle å bruke sammen med kjemiske midler.

I tabellen nedenfor finner dere forslag til vekstregulering av sommerblomster uten bruk av CCC, forslag til alternative tiltak er skissert under den enkelte kultur. Noen er velprøvde, mens andre er på prøvestadiet.

Husk at det er mange faktorer utenom valg av middel og dosering som påvirker effekten av de vekstregulerende stoffene.

Ved sprøyting med veksthemmende stoff er det viktig å påse at:

 • Plantene er saftspente, potteklumpen fuktig.
 • Bladverket skal være tørt.
 • Sprøyt i gråvær, på ettermiddagen eller bruk skyggegardin. Sprøyting i sterk sol kan lett gi sviskade eller redusert effekt.
 • Sprøyt maksimalt til dryppunkt, unngå avrenning. Ved bruk av øvre grense for styrke, bør en sprøyte med mindre væskemengde.
 • Noter hvor mye sprøytevæske du bruker pr daa, det er lettere å forholde seg til hvis det senere er andre som skal utføre arbeidet. Ulik væskemengde kan påvirke resultatet mye.
 • Unngå vanning, brusing eller andre plantevernmidler første døgnet etter behandling.
 • Normalt bør veksthemmende stoff tilsettes et spredemiddel
 • 25 ml grønnsåpe eller 15 gram magnesiumsulfat per 10 liter vann er aktuelt.

Ved vanning med veksthemmende stoff er det viktig å påse at:

 • Væsken fordeles jevnt utover potteklumpen (brusevanning er mest aktuelt).
 • La det være plass i potten til middelet ved potting av plantene.
 • Potteklumpen skal være godt fuktig ved behandling   
 • Vanlig mengde er 2-2,5 liter per m2 bordflate.
 • Plantene bør ikke vannes med Bonzi seinere enn 4-5 uker før salg.

Vi har mye kunnskap knyttet til bruk av Alar og Bonzi, men liten erfaring i kulturer der det tradisjonelt er brukt CCC. Alar og Bonzi kan føre til vekststans hos noen planteslag, mens effekten muligens ikke er tilfredsstillende på alle planteslag.

 

Oversikt over godkjente veksthemmende stoff til sommerblomster, 11.2018

Handelsnavn

Aktivt stoff

Konsentrasjon av aktivt stoff i handelspreparat

Normal brukskonsentrasjon av handelspreparat

Alar 85

Daminozid

85 % pulver

15-100 g/10 liter (sprøyting)

Bonzi

Paklobutrazol

0,4 % væske

5-100 ml /10 liter

 

Egenskaper til de veksthemmende stoffene:

Preparat

Temperaturkrav ved bruk

Holdbarhet i utblanda form

Opptak i plantene

Alar 85

12-24o C,

15o C best

Få timer

Mer enn ett døgn før det er tatt opp.

Bonzi

15-25o C

 

Tatt opp i løpet av 12 timer.

De oppgitte mengdene er handelspreparat til 10 liter vann
Ikke alle sommerblomster er nevnt i tabellen

 

Planteslag

Aktuell vekstregulering:

Ageratum

20-40 gram Alar, første sprøyting to uker etter potting. 20-40 ml Bonzi kan forsøkes.

Antirrhinum majus

30-40 gram Alar, to sprøytinger er normalt tilstrekkelig. Dyrkes kjølig sist i kulturtida. 25-50 ml Bonzi har god effekt

Argyranthemum (margeritt)

Hvite (Dana)

Vanning med 20 ml Bonzi når skuddene er ca.1 cm etter topping. Gjenta 1-2 ganger ved behov. Seinere sprøyting med 40-50 ml Bonzi ved behov. Siste sprøyting når knoppene omtrent viser farge for å unngå strekk i blomsterstilken. Negativ DIF har god effekt.

Argyranthemum (margeritt)

farga og Daisy Crazy

Vanning med 15-25 ml Bonzi når skuddene er 1-3 cm etter topping. Gjenta 1-2 ganger ed behov, noen sorter behøver mye. Seinere sprøyting med 50 ml Bonzi, evt mindre dose i blanding med Alar. Negativ DIF har god effekt. Store forskjeller i vekstkraft mellom sortene.

Bacopa (Sutera diffusus)

1-3 sprøytinger med 10-30 gram Alar eller 10-30 ml Bonzi er aktuelt, lite mens plantene er små. DROP og Negativ DIF.

Begonia semperflorens

Vanligvis ingen veksthemming, ved behov sprøyting med 25 ml Bonzi, liten erfaring så langt.

Begonia tuberhybrida

Svak dose med Bonzi kan forsøkes, ingen erfaring så langt. Alar har muligens virkning.

Begonia ’Karelsk Jomfru’

Sprøyting med 25-40 ml Bonzi kan forsøkes, lite erfaring så langt. Alar har muligens virkning.

Bellis

20-30 gram Alar, lav dyrkingstemperatur gir fineste planter. Dyrk dem sammen med stemor, pottes uke 48-52.

Bidens feruifolia

20-50 ml Bonzi, flere sprøytinger, første gang ved 2-4 cm skudd etter siste topping. 20-40 gram Alar, dette forsinker blomstringen ved sein sprøyting .

Bracteantha (Helichrysum)

2 x topping og godt vekstlys tidlig, 20-40 gram Alar. 30-50 ml Bonzi, gjentatte sprøytinger nødvendig.

Brachyscome

Lav temperatur og flere toppinger er normalt tilstrekkelig. 20 gram Alar eller 10-20 ml Bonzi kan forsøkes.

Calibrachoa

20-50 ml Bonzi, 40 gram Alar er aktuelt. Store sortsforskjeller. 2 ganger topping øker antall brudd fra basis, gir bedre planter og reduserer behovet for veksthemming. Brusevanning med 25 ml Bonzi når skuddene er 8-10 cm etter siste topping.

Callistephus - potte

35 gram Alar til 8-10 cm høge planter, 1 - 2 sprøytinger. For å redusere strekk i blomsterstilkene, gi 50-70 gram på siste sprøyting.

Campanula isophylla

20-30 gram Alar til hvit. Ampelplanter og Heidi behøver svært lite veksthemming, kun 5-10 gram Alar. Negativ DIF har god effekt.

Campanula poscharskyana

20-30 gram Alar. Negativ DIF har god effekt.

Cineraria (sølvkrans)

30-40 gram Alar virker godt ved lav temperatur, 30-50 ml Bonzi kan forsøkes.

Cleome

30-40 gram Alar, flere sprøytinger aktuelt.

Coreopsis

30-40 gram Alar, eller 20-40 ml Bonzi, flere sprøytinger aktuelt.

Cosmos

20-25 ml Bonzi tidlig (ved spiring), seinere 30-50 ml Bonzi eller 30-40 gram Alar, 2-3 sprøytinger er aktuelt

Dahlia

Dalina midi og lignende: 30-40 gram Alar, 25-30 ml Bonzi

Maxi, Hypnotica etc: 30-50 gram Alar, 30-50 ml Bonzi.

Dobbel dose til Mystic. DROP og lav temperatur.

Dianthus chinensis

(kinanellik)

Sprøyting med Bonzi i starten kan forsøkes. Alar virker, men forsinker blomstringen. Vanning med 5-10 ml Bonzi til sortsgruppen Telstar, varierende effekt på andre sortsgrupper. Negativ DIF (18/24o) og tørke har god effekt

Dianthus “Bayersk hengenellik”

Vanning med 10-25 ml Bonzi kan forsøkes, seinere sprøyting med 30-50 ml Bonzi. Alar + Bonzi kan forsøkes. Negativ DIF og DROP virker godt.

Dianthus pottenellik

Sprøyting med 20-50 ml Bonzi, lite i starten av kulturen. Noen sorter behøver svært lite. Negativ DIF og DROP virker godt.

Diascia x hybrider

Som ampel normalt ingen veksthemming, 30-40 gram Alar eller 30-40 ml Bonzi ved behov.

Fuchsia x hybrida

15-40 gram Alar, kan gi forsinket blomstring ved sein sprøyting. Sprøyt fra skuddene er 1-2 cm etter siste topping. 1-2 sprøytinger med 25-40 ml Bonzi til kraftigvoksende sorter etter siste topping. Store sortsforskjeller.

Gazania x hybrider

Vanligvis ingen vekstrhemming, dyrkes kjølig sist i kulturen. 25 ml Bonzi kan forsøkes

Impatiens 'Ny Guinea'

20-30 gram Alar, mange sorter har svak vekst og behøver ikke veksthemming. Negativ DIF har virker svært godt. Lite næring fram til 2 uker før salg.

Impatiens walleriana

20-30 gram Alar. 25-40 ml Bonzi virker noe. Negativ DIF.

Lobelia

Lav temperatur til frøformerte. 30-50 gram Alar eller 25-40 ml Bonzi er aktuelt. En ekstra topping gir bedre bryting og reduserer behovet for veksthemming. DROP

Lobularia (smådodre)

Vanligvis ikke behov for vekstregulering, 30-40 gram Alar har effekt.

Mauranthemum (småkrage)

40 gram Alar fra plantene er 3-4 cm høge og sideskuddene er ute ved pottekanten. 1-3 sprøytinger. 30-50 ml Bonzi

Nemesia

30-40 gram Alar eller 30-50 ml Bonzi virker godt.

Nicotiana

30-40 gram Alar, 1-3 sprøytinger. 25-50 ml Bonzi kan prøves.

Osteospermum

Her er tradisjonelt brukt CCC, brusevanning med 25 ml Bonzi er aktuelt, 2-3 ganger. Svært vanskelig å oppnå jevn bryting uten CCC. Sprøyting med 25 g Alar + 25 ml Bonzi virker godt, men forsinker blomstringen med 7-10 dager.

Pelargonium x hortorum

Sprøyting med 15-30 ml Bonzi, minst i starten av kulturen. Seine hold behøver mindre veksthemming. Lav dyrkingstemperatur reduserer behovet for veksthemming vesentlig. Store sortsforskjeller

Pelargonium x peltatum ’Decora’

Sprøyting med 30-50 ml Bonzi, flere sprøytinger nødvendig

Petunia - frøformert

Negativ DIF + tørking av plantene. Sprøyting med 60-120 gram Alar, Blå: 3-5 ganger Rosa/hvit: 1-3 ganger Rød: 1-2 ganger. 25-50 ml Bonzi kan forsøkes.

Phlox

30-40 gram Alar virker godt

Salvia

30-50 gram Alar eller 30-50 ml Bonzi. Negativ DIF har god effekt.

Sanvitalia

20 gram Alar virker godt. Ikke start sprøyting før plantene er i god vekst. 10-20 ml Bonzi når plantene er i god vekst. Kompakte sorter behøver ikke veksthemming. 

Scaevola aemula

Gjentatt sprøyting med 30-50 ml Bonzi har god effekt. Lav temperatur og tørke er effektivt.

Solanum ‘Rantonnette’

40-70 ml Bonzi kan forsøkes. Første sprøyting når skuddene er 2-4 cm etter siste topping. Må sprøytes med Bonzi for å blomstre godt.

Superpetunia stiklingsformert

Moderat temperatur, 30-50 gram Alar, 1-3 sprøytinger avhengig av sort og størrelsen en ønsker på plantene. 30-50 ml Bonzi sist i kulturen er aktuelt. Brusevanning med 20-25 ml Bonzi når skuddene er 10 cm etter topping til kraftigvoksende sorter.

Tagetes erecta

20-40 gram Alar 4-5 uker etter såing

Tagetes patula

Behøver normalt ingen eller bare svak veksthemming med 10-20 gram Alar.

Tanacetum parth. (Matrem)

20-40 gram Alar, 1-3 ganger. 30-40 ml Bonzi kan forsøkes

Verbena

 

25-40 gram Alar, sprøyting 7-10 dager etter topping. Flere toppinger gir bedre bryting og redusert behov for veksthemming. Sein sprøyting med Alar forsinker blomstringen. 25-40 ml Bonzi er aktuelt sist i kulturen og virker godt. Store sortsforskjeller.

Viola x wittrockiana (stemor)

Negativ DIF har noe effekt, DROPP er mest aktuelt. 20-30 gram Alar fra plantene har 2-4 varige blad, 1-3 sprøytinger. Sprøyting med 5-8 ml Bonzi virker godt, større dose kan lett gi vekststans. Ikke bruk Bonzi på små planter, kun når de har nådd ønsket størrelse.

Zinnia

30-40 gram Alar, 2-3 ganger.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.