Vekstregulering av sommerblomster - Uten bruk av Cycocel (CCC)

13.03.2018 (Oppdatert: 19.03.2018) , Magne Berland

I tabellen nedenfor finner dere forslag til vekstregulering av sommerblomster uten bruk av CCC, forslag til alternative tiltak er skissert under den enkelte kultur.

Osteospermum

Les plantene! Ved bruk av veksthemmende stoff er det viktig å kunne forutse veksten i plantene i tiden fremover. Prøvesprøyt dersom du ikke har erfaring. Variable vekstforhold kan føre til at effekten blir utilsiktet. Blandingene i tabellen nedenfor kan være aktuelle å prøve til flere planteslag enn de som er nevnt. Husk at vanning med Bonzi lett kan gi for sterk effekt og stans i veksten.

Det finnes svært mye gode erfaringer med vekstregulering til sommerblomster rundt i det ganske land, men svært lite er notert ned og gjort tilgjengelig for de fleste gartnere. NLR Viken har i en årrekke distribuert en tabell med forslag til vekstregulering av sommerblomster, men mye av informasjonen i denne vil bli utdatert når Cycocel ikke lenger er tillatt brukt. Jeg vil oppfordre produsenter av sommerblomster til å teste Alar og Bonzi denne sesongen til planteslag der det tradisjonelt er brukt CCC tidligere.

Husk også at tørking, lav temperatur, negativ DIF og DROP gir effektiv vekstregulering til mange planteslag. Disse tiltakene er aktuelle å bruke sammen med kjemiske midler.

Fra 1. oktober 2017 ble Cycocel Extra forbudt å bruke i veksthus. Det er søkt «gjensidig godkjenning» for Kompakt 5C som inneholder samme mengde klormekvatklorid som Cycocel Extra, avgjørelse kommer sannsynligvis innen 1. mars 2018.

I tabellen nedenfor finner dere forslag til vekstregulering av sommerblomster uten bruk av CCC, forslag til alternative tiltak er skissert under den enkelte kultur. Noen er velprøvde, mens andre er på prøvestadiet.

Husk at det er mange faktorer utenom valg av middel og dosering som påvirker effekten av de vekstregulerende stoffene.

Ved sprøyting med veksthemmende stoff er det viktig å påse at:

 • Plantene er saftspente, potteklumpen fuktig.
 • Bladverket skal være tørt.
 • Sprøyt i gråvær, på ettermiddagen eller bruk skyggegardin. Sprøyting i sterk sol kan lett gi sviskade.
 • Sprøyt maksimalt til dryppunkt, unngå avrenning. Ved bruk av øvre grense for styrke, bør en sprøyte med mindre væskemengde.
 • Noter hvor mye sprøytevæske du bruker pr daa, det er lettere å forholde seg til hvis det senere er andre som skal utføre arbeidet. Ulik væskemengde kan påvirke resultatet mye.
 • Unngå vanning, brusing eller andre plantevernmidler første døgnet etter behandling.
 • Normalt bør veksthemmende stoff tilsettes et spredemiddel.
 • 25 ml grønnsåpe per 10 liter vann er aktuelt.

 

Ved vanning med veksthemmende stoff er det viktig å påse at:

 • Væsken fordeles jevnt utover potteklumpen (brusevanning er mest aktuelt).
 • La det være plass i potten til middelet ved potting av plantene.
 • Potteklumpen skal være godt fuktig ved behandling   
 • Vanlig mengde er 30 - 60 ml / 9 - 12 cm potte, mest til de største pottene.
 • Plantene bør ikke vannes med Bonzi seinere enn 5-6 uker før salg.

 

Vi har mye kunnskap knyttet til bruk av Alar og Bonzi, men liten erfaring i kulturer der det tradisjonelt er brukt CCC. Alar og Bonzi kan føre til vekststans hos noen planteslag, mens effekten muligens ikke er tilfredsstillende på alle planteslag.

 

Oversikt over godkjente veksthemmende stoff til sommerblomster: 19/1-2018

Handelsnavn

Aktivt stoff

Konsentrasjon av aktivt stoff i handelspreparat

Normal brukskonsentrasjon av handelspreparat

Alar 85

Daminozid

85 % pulver

30-100 g/10 liter (sprøyting)

Bonzi

Paklobutrazol

4 % væske

5-100 ml /10 liter

 

Egenskaper til de veksthemmende stoffene:

Preparat

Temperaturkrav ved bruk

Holdbarhet i utblanda form

Opptak i plantene

Alar 85

12-24o C,

15o C best

Få timer

Mer enn ett døgn før det er tatt opp.

Bonzi

15-25o C

 

Tatt opp i løpet av 12 timer.

 

De oppgitte mengdene er handelspreparat til 10 liter vann
Ikke alle sommerblomster er nevnt i tabellen

Planteslag

Aktuell vekstregulering:

Ageratum

20-40 gram Alar, første sprøyting to uker etter potting. 20-40 ml Bonzi kan prøves.

Antirrhinum majus

30-40 gram Alar, to sprøytinger er normalt tilstrekkelig. Dyrkes kjølig sist i kulturtida. 20-40 ml Bonzi har god effekt

Argyranthemum (margeritt)

Hvite (Dana)

Forslag: Vanning med 20 ml Bonzi når skuddene er 0-1 cm etter topping. Gjenta 1-2 ganger avhengig av sort og dose. Seinere sprøyting med 40-50 ml Bonzi ved behov. Siste sprøyting når knoppene omtrent viser farge for å unngå strekk i blomsterstilken. Negativ DIF har god effekt.

Argyranthemum (margeritt)

farga og Daisy Crazy

Vanning med 5-25 ml Bonzi når skuddene er 1-3 cm etter topping. Seinere sprøyting med 40-50 ml Bonzi, evt mindre dose i blanding med Alar. Negativ DIF har god effekt. Store forskjeller i vekstkraft mellom sortene.

Bacopa (Sutera diffusus)

1-3 sprøytinger med 10-30 gram Alar eller 10-30 ml Bonzi er aktuelt, lite mens plantene er små. DROP og Negativ DIF.

Begonia semperflorens

Vanligvis ingen veksthemming, ved behov kan svært svak Bonzi forsøkes, lite erfaring så langt.

Begonia tuberhybrida

Svak dose med Bonzi kan forsøkes, lite erfaring så langt. Alar har muligens virkning.

Begonia ’Karelsk Jomfru’

Svak dose (5-10 ml) med Bonzi kan forsøkes, lite erfaring så langt. Alar har muligens virkning.

Bellis

20-30 gram Alar, lav dyrkingstemperatur gir fineste planter. Dyrk dem sammen med stemor, pottes uke 48-52.

Bidens feruifolia

20-40 ml Bonzi, flere sprøytinger, første gang ved 2-4 cm skudd etter siste topping. 20-40 gram Alar, dette forsinker blomstringen ved sein sprøyting .

Bracteantha (Helichrysum)

2 x topping og godt vekstlys tidlig, 20-40 gram Alar. Bonzi kan prøves, gjentatte sprøytinger nødvendig.

Brachyscome

Lav temperatur og flere toppinger er normalt tilstrekkelig. 20 gram Alar eller 10-20 ml Bonzi kan forsøkes.

Calibrachoa

20-40 ml Bonzi, 40 gram Alar er aktuelt. Store sortsforskjeller. 2 ganger topping øker antall brudd fra basis, gir bedre planter og reduserer behovet for veksthemming. Brusevanning med 20 ml Bonzi når skuddene er 10 cm etter siste topping, evt 2 vanninger med svakere dose.

Callistephus - potte

35 gram Alar til 8-10 cm høge planter, 1 - 2 sprøytinger. For å redusere strekking av blomsterstilkene, må dosen dobles på siste sprøyting.

Campanula isophylla

20-30 gram Alar til hvit. Ampelplanter og Heidi behøver svært lite veksthemming, kun 5-10 gram Alar. Negativ DIF har god effekt.

Campanula poscharskyana

20-30 gram Alar. Negativ DIF har god effekt.

Cineraria (sølvkrans)

Vanligvis lite veksthemming. 30-40 gram Alar virker godt, Bonzi kan forsøkes.

Cleome

30 -40 gram Alar, flere sprøytinger aktuelt.

Coreopsis

30 -40 gram Alar, eller 20-40 ml Bonzi, flere sprøytinger aktuelt.

Cosmos

20-25 ml Bonzi tidlig (ved spiring), seinere 30-50 ml Bonzi eller 30-40 gram Alar, 2-3 sprøytinger er aktuelt

Dahlia

30-40 gram Alar. Stiklingsformerte sorter (Dalina midi) behøver normalt lite veksthemming, de mer kraftigvoksende må retarderes. 20-40 ml Bonzi virker godt. DROP og lav temperatur.

Dianthus chinensis

(kinanellik)

Her er tradisjonelt brukt CCC vanning. Negativ DIF (18/24o) og tørke har god effekt. Sprøyting med Bonzi i starten kan forsøkes. Alar virker, men forsinker blomstringen. Vanning med 5-10 ml Bonzi til sortsgruppen Telstar, varierende effekt på andre sortsgrupper.

Dianthus “Bayersk hengenellik”

Her er tradisjonelt brukt CCC, brusevanning med 10-15 ml Bonzi kan forsøkes, seinere sprøyting med 30-50 ml Bonzi. Alar + Bonzi kan forsøkes. Negativ DIF og DROP virker godt.

Dianthus pottenellik

Sprøyting med 20-50 ml Bonzi, lite i starten av kulturen. Noen sorter behøver svært lite. Negativ DIF og DROP virker godt.

Diascia x hybrider

Som ampel normalt ingen veksthemming, 30-40 gram Alar eller 30-40 ml Bonzi

Fuchsia x hybrida

30-40 gram Alar, kan gi forsinket blomstring ved sein sprøyting. Sprøyt fra skuddene er 1-2 cm etter siste topping. 1-2 sprøytinger med 25-40 ml Bonzi kan prøves til kraftigvoksende sorter etter siste topping. Store sortsforskjeller.

Gazania x hybrider

Vanligvis ikke nødvendig, dyrkes kjølig sist i kulturen.

Impatiens 'Ny Guinea'

20-30 gram Alar, mange sorter har svak vekst og behøver ikke veksthemming. Negativ DIF har virker svært godt. Lite næring fram til 2 uker før salg.

Impatiens walleriana

20-30 gram Alar. Negativ DIF. 25-40 ml Bonzi virker noe.

Lobelia

Lav temperatur til frøformerte. 30-50 gram Alar eller 20-40 ml Bonzi er aktuelt. DROP. En ekstra topping gir bedre bryting og reduserer behovet for veksthemming.

Lobularia (smådodre)

Vanligvis ikke behov for vekstregulering, 30-40 gram Alar har effekt.

Mauranthemum (småkrage)

30-40 gram Alar når plantene er 3-4 cm høge og sideskuddene er ute ved pottekanten. 1-3 sprøytinger. 30-50 ml Bonzi

Nemesia

30-40 gram Alar eller 20-50 ml Bonzi virker godt.

Nicotiana

30-40 gram Alar, 1-3 sprøytinger. 25-50 ml Bonzi kan prøves.

Osteospermum

Her er tradisjonelt brukt CCC, brusevanning med 25 ml Bonzi er aktuelt, 2-3 ganger. Svært vanskelig å lage gode planter uten CCC.

Pelargonium x hortorum

Her er tradisjonelt brukt litt CCC, store sortsforskjeller. Sprøyting med 15-30 ml Bonzi kan forsøkes, minst i starten av kulturen. Lav dyrkingstemperatur reduserer behovet for veksthemming vesentlig.

Pelargonium x peltatum ’Decora’

Sprøyting med 30-50 ml Bonzi, flere sprøytinger nødvendig

Petunia - frøformert

Negativ DIF + tørking av plantene. 60-120 gram Alar, Blå: 3-5 ganger Rosa/hvit: 1-3 ganger Rød: 1-2 ganger. 20-50 ml Bonzi kan forsøkes.

Phlox

30-40 gram Alar virker godt

Salvia

30-50 gram Alar. Negativ DIF har god effekt på enkelte sorter. 30-50 ml Bonzi.

Sanvitalia

20 gram Alar virker godt. Ikke start sprøyting før plantene er i god vekst. 10-20 ml Bonzi når plantene er i god vekst. Kompakte sorter behøver ikke veksthemming.

Scaevola aemula

Lav temperatur og tørke er effektivt. Gjentatt sprøyting med 30-50 ml Bonzi har god effekt.

Solanum ‘Rantonnette’

40-70 ml Bonzi kan forsøkes. Første sprøyting når skuddene er 2-4 cm etter siste topping. Må sprøytes med Bonzi for å blomstre godt.

Superpetunia stiklingsformert

Moderat temperatur, 30-50 gram Alar, 1-3 sprøytinger avhengig av sort og størrelsen en ønsker på plantene. 20-50 ml Bonzi sist i kulturen er aktuelt. Brusevanning med 20-25 ml Bonzi når skuddene er 10-15 cm etter topping til kraftigvoksende sorter.

Tagetes erecta

20-40 gram Alar 4-5 uker etter såing

Tagetes patula

Behøver normalt ingen eller bare svak veksthemming med 10-20 gram Alar.

Tanacetum parth. (Matrem)

20-40 gram Alar, 1-3 ganger. 30-40 ml Bonzi kan forsøkes

Verbena

 

30-40 gram Alar, sprøyting 10-12 dager etter topping. Sein sprøyting med Alar forsinker blomstringen. 20-40 ml Bonzi er aktuelt sist i kulturen og virker godt. Store sortsforskjeller.

Viola x wittrockiana (stemor)

Negativ DIF har noe effekt, DROPP er mest aktuelt. 20-30 gram Alar fra plantene har 2-4 varige blad, 1-3 sprøytinger. Sprøyting med 5-8 ml Bonzi virker godt, større dose kan lett gi vekststans. Ikke bruk Bonzi på små planter.

Zinnia

30-40 gram Alar, 2-3 ganger.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.