Velkommen til Årsmøte i Vestfold Gartnerlag 2022

Tirsdag 1. mars på Scandic Park Hotel i Sandefjord

Sted
Scandic Park Sandefjord. Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord

Program
18:00 – 19:00 Årsmøte

19:00 – 20:00 Middag på hotellets restaurant

20:00 – 21:00 Faglig opplegg og kake


Gjestetalere
: Trond Knapp Haraldsen fra NIBIO og Maria Fall fra NGF

Trond Knapp Haraldsen er seniorforsker ved NIBIO og er med på prosjektet SubTech som ser på alternative vekstmedier (Les mer). I prosjektet har det blant annet vært forsøk med jordbær, petunia og basilikum. Det blir også presentert resultater fra REBIO og andre prosjekter på miljøvennlige dyrkingsmedier.

Maria Fall er planteskole ansvarlig hos NGF og med til å skrive NGF’s Bærekraftshåndboken (Les mer).

Frist for å melde inn saker til Årsmøtet: 21. februar. Send til moyfrid@gjennestad.no

Påmelding senest d. 17 februar pga. middagsbestilling – til Astrid S. Andersen på astrid.sigaard.andersen@nlr.no eller telefon 902 73 528.

Med Vennlig Hilsen

Styret i Vestfold Gartnerlag

2018 Scent Geraniums 03
Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter