NLR utvikler nytt nettsted for veksthus

10.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad | Nyhet

Fagutvalget for veksthus i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har vedtatt å lage ei felles nettside for veksthus i tilknytning til NLRs nettsider.

Tulipaner er blant de store norske veksthuskulturene (Foto: Marianne Strøm)

- Fagutvalget vil jobbe videre med dette utover i 2013, sier leder i fagutvalget Marianne Strøm i NLR Viken.