HMS-dag

08.01.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Marianne Strøm | Nyhet

NLR Viken, Vestfold Gartnerlag og Vestfold Bondelag gjennomførte en HMS-Dag hos Klavenes Gård og Gartneri tirsdag 8. januar.

Foredragsholdere fra Landbrukets HMS og Gjensidige stilte opp med nyttige råd!