Agurkgrønnmosaikkvirus påvist på Østlandet

29.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Silje Stenstad Nilsen | Nyhet

Bioforsk har bekreftet funn av agurkgrønnmosaikkvirus på agurkplanter i et anlegg i østlandsområdet. Dette er et svært smittsom virus og vi anbefaler å lese mer om symptomer, spredning og forebyggende tiltak for å unngå smitte.

Agurkgrønnmosaikkvirus Foto: Frode Ringsevjen