Entyloma dahliae – georgineflekksot

29.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Magne Berland | Nyhet

Det er også dette året konstatert georgineflekksot på gerorginer. Denne soppen kan gjøre stor skade på plantene. Sett derfor inn tiltak for å forebygge problemer.

Entyloma dahliae i Dalina maxi, lite angrep til venstre og seinere stadium til høgre