Tospovirus (INSV) i Senetti

29.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Liv Knudtzon

I løpet av april har det dukket opp flere tilfeller av Tospovirus (INSV) i Senetti.

Tospovirus i Senetti, gule felter på bladene. Foto Liv Knudtzon.

I løpet av april har det dukket opp flere tilfeller av Tospovirus (INSV) i Senetti. Alle gartnerier som har fått planter fra disse sendingene skal nå ha blitt kontaktet av lokalt Mattilsyn og fått pålegg om å destruere disse plantene. Målet med tiltakene er å forhindre videre spredning av viruset til andre kulturer. Tospovirus regnes som en karanteneskadegjører. Som produsent har du meldeplikt til Mattilsynet ved mistanke om angrep.

Tospovirus spres med trips og har mange hundre vertplanter. For de berørte gartneriene blir det viktig å ha kontroll på tripssituasjonen fremover. Vær spesielt oppmerksom på symptomer også i andre planteslag. Symptomene kan variere svært mye. Både planteart, sort, virusstamme, klima og dyrkingsforhold virker inn. Ta kontakt med din lokale rådgiver hvis du trenger råd i forhold til tripsbekjempelse, sjekk av limfeller eller mer informasjon angående tospovirus generelt!


Gule og brune felter i bladene på Senetti grunnet Tospovirus. Foto Liv KnudtzonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.