Når gjødsla smeller

30.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) | Nyhet

Gjødsel representerer store verdier for deg som plantedyrker. Derfor er du sikkert opptatt av å oppbevare gjødselen slik at den ikke blir ødelagt av fuktighet og sol. Men har du tenkt på at noen kan stjele den til bruk i kriminell virksomhet? Det er gjødsel rik på ammoniumnitrat (mer enn 16% N) som er interessant for kriminelle. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap i Tønsberg ønsker at de som selger eller besitter ammoniumnitrat leser faktaarket de har laget i denne forbindelsen.

Lenke til faktaark: Faktaark dsb